Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kraljice Jelene s lentom i Danicom, Jadranki Kosor

NN 139/2021 (17.12.2021.), Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kraljice Jelene s lentom i Danicom, Jadranki Kosor

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2335

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 8. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06 i 118/19), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom, za izniman doprinos međunarodnom položaju i ugledu Republike Hrvatske te razvoju odnosa Republike Hrvatske i hrvatskog naroda s drugim državama i narodima, odlikuje se

JADRANKA KOSOR.

Klasa: 060-03/21-02/01
Urbroj: 71-01-01-02/4-21-01
Zagreb, 9. prosinca 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.