Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala

NN 139/2021 (17.12.2021.), Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala

Vlada Republike Hrvatske

2338

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 10. stavka 4. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (»Narodne novine«, br. 22/13., 41/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 64/18., 47/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 20/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. prosinca 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

1. Imenuje se MARINA CVITANUŠIĆ BREČIĆ predsjednicom Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, kao predstavnica ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje.

2. Za članove Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, imenuju se:

– IRENA BAČELIĆ, predstavnica ministarstva nadležnog za rad

– DANIJELA ŽAGAR, predstavnica ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt

– ROBERT BLAŽINOVIĆ, predstavnik ministarstva nadležnog za gospodarstvo

– LUKA NOVOSEL, predstavnik ministarstva nadležnog za regionalni razvoj

– mr. sc. EDITA STILIN, predstavnica područne (regionalne) samouprave

– DAVOR LONIĆ, predstavnik područne (regionalne) samouprave

– dr. sc. DRAGAN BAGIĆ, predstavnik reprezentativnih udruga sindikata

– DARKO ŠEPERIĆ, predstavnik reprezentativnih udruga sindikata

– SUZANA CURAVIĆ, predstavnica reprezentativnih udruga sindikata

– JASMINKA MARTINOVIĆ, predstavnica reprezentativnih udruga poslodavaca

– HRVOJE BALEN, predstavnik reprezentativnih udruga poslodavaca

– DARIO ĆORIĆ, predstavnik reprezentativnih udruga poslodavaca

– dr. sc. IVANA BILIĆ, predstavnica organizacija civilnoga društva

– dr. sc. PETAR MIŠEVIĆ, predstavnik Hrvatske gospodarske komore

– MIRELA FRANOVIĆ, predstavnica Hrvatske obrtničke komore

– JOSIPA ČEŠNOVAR, nacionalna koordinatorica sektorskih vijeća

– dr. sc. IVANA ČUKOVIĆ-BAGIĆ, predstavnica visokih učilišta, na prijedlog Rektorskog zbora

– dr. sc. DAMIR VUSIĆ, predstavnik visokih učilišta, na prijedlog Rektorskog zbora

– dr. sc. GORDANA NIKOLIĆ, predstavnica visokih učilišta, na prijedlog Vijeća veleučilišta i visokih škola

– ANDREJ MARUŠIĆ, predstavnik ustanove koja se bavi obrazovanjem odraslih

– dr. sc. VESNA IVASOVIĆ, predstavnica agencije nadležne za odgoj i obrazovanje

– MARIO VUČIĆ, predstavnik agencije nadležne za strukovno obrazovanje

– mr. sc. EMITA BLAGDAN, predstavnica agencije nadležne za znanost i visoko obrazovanje

– IVANA DROBAC KERN, predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Klasa: 080-02/21-01/180

Urbroj: 50301-15/28-21-02

Zagreb, 10. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.