Rješenje o razrješenju predstavnice i zamjenika predstavnice Vlade Republike Hrvatske i zamjenice predstavnice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe

NN 139/2021 (17.12.2021.), Rješenje o razrješenju predstavnice i zamjenika predstavnice Vlade Republike Hrvatske i zamjenice predstavnice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2339

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 4. stavaka 3. i 4. Sporazuma o osnivanju Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe, od 21. rujna 2020., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. prosinca 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSTAVNICE I ZAMJENIKA PREDSTAVNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I ZAMJENICE PREDSTAVNICE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U NACIONALNOM VIJEĆU ZA UMIROVLJENIKE I STARIJE OSOBE

1. Razrješuje se SANJA PREDAVEC, dr. med., dužnosti predstavnice Vlade Republike Hrvatske u Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe, na koju je imenovana na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo.

Razrješuje se DUŠAN MANDAC dužnosti zamjenika predstavnice Vlade Republike Hrvatske u Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe, na koju je imenovan na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo.

2. Razrješuje se DIJANA VUKSAN dužnosti zamjenice predstavnice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe, na koju je imenovana na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo.

Klasa: 080-02/21-02/117

Urbroj: 50301-15/28-21-02

Zagreb, 10. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.