Rješenje o imenovanju predstavnika i zamjenice predstavnika Vlade Republike Hrvatske i zamjenice predstavnice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe

NN 139/2021 (17.12.2021.), Rješenje o imenovanju predstavnika i zamjenice predstavnika Vlade Republike Hrvatske i zamjenice predstavnice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2340

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 4. stavaka 3. i 4. Sporazuma o osnivanju Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe, od 21. rujna 2020., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. prosinca 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA I ZAMJENICE PREDSTAVNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I ZAMJENICE PREDSTAVNICE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U NACIONALNO VIJEĆE ZA UMIROVLJENIKE I STARIJE OSOBE

1. Imenuje se DUŠAN MANDAC predstavnikom Vlade Republike Hrvatske u Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe, na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo.

Imenuje se NINA BONČIĆ-MIJATOVIĆ zamjenicom predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe, na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo.

2. Imenuje se ŽELJKA GLUHAK zamjenicom predstavnice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe, na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo.

Klasa: 080-02/21-01/181

Urbroj: 50301-15/28-21-02

Zagreb, 10. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.