Odluka o izmjeni Odluke o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine

NN 139/2021 (17.12.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine

Ministarstvo poljoprivrede

2349

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) i na temelju članka 11. stavka 1. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem (»Narodne novine«, broj 30/21), ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O AUTORIZACIJI PLOVILA ZA SAKUPLJANJE CRVENOG KORALJA (CORALLIUM RUBRUM) S ROKOM VAŽENJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

I.

U točki II. Odluke o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine (»Narodne novine«, broj 32/21) redak pod rednim brojem 2. u tablici mijenja se i glasi:

2.HRV000017492261325-ST13567,5

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-03/21-01/54
Urbroj: 525-13/0797-21-3
Zagreb, 9. prosinca 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.