Statut o izmjenama Statuta Hrvatske poljoprivredne komore

NN 139/2021 (17.12.2021.), Statut o izmjenama Statuta Hrvatske poljoprivredne komore

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORA

2359

Na osnovi članka 6. i članka 10. stavka 6. točke 1. Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (»Narodne novine« broj 61/18), Skupština Hrvatske poljoprivredne komore na 9. sjednici održanoj 13. prosinca 2021. godine donijela je

STATUT

O IZMJENAMA STATUTA HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE

Članak 1.

U Statutu Hrvatske poljoprivredne komore (»Narodne novine« broj 28/19) u članku 14. stavci 7. i 8. brišu se.

U dosadašnjem stavku 9. koji postaje stavak 7. riječi »obaveznih i dobrovoljnih« brišu se.

Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 8.

Članak 2.

Ovaj Statut stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-03/21-01/01
Urbroj: 01-01-21-01
Zagreb, 13. prosinca 2021.

SKUPŠTINA HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE

Predsjednik
Mladen Jakopović, v. r.