Odluka o izboru člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora

NN 141/2021 (22.12.2021.), Odluka o izboru člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

2373

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 76. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 15. prosinca 2021. donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

I.

Za člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora bira se BRANKO GRČIĆ.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-03/50

Zagreb, 15. prosinca 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.