Odluka o razrješenju potpredsjednice Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora

NN 141/2021 (22.12.2021.), Odluka o razrješenju potpredsjednice Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

2375

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 104. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 15. prosinca 2021. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNICE ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I INFRASTRUKTURU HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se potpredsjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora MIRELA AHMETOVIĆ.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-03/57

Zagreb, 15. prosinca 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.