Odluka o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora

NN 141/2021 (22.12.2021.), Odluka o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

2376

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 111. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 15. prosinca 2021. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA I IZBORU POTPREDSJEDNICE ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se potpredsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora ŽELJKO PAVIĆ.

II.

Za potpredsjednicu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora bira se MIRELA AHMETOVIĆ.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-03/56

Zagreb, 15. prosinca 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.