Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Hrvatskoga sabora

NN 141/2021 (22.12.2021.), Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

2377

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 32. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 15. prosinca 2021. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se MIROSLAV ŠKORO dužnosti potpredsjednika Hrvatskoga sabora.

II.

Za potpredsjednika Hrvatskoga sabora bira se DAVORKO VIDOVIĆ.

Klasa: 021-13/21-02/02

Zagreb, 15. prosinca 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.