Rješenje o razrješenju ravnateljice Ureda za zakonodavstvo

NN 141/2021 (22.12.2021.), Rješenje o razrješenju ravnateljice Ureda za zakonodavstvo

Vlada Republike Hrvatske

2378

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 138/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17., 70/19. i 98/19.) i članka 10. stavka 1. Uredbe o Uredu za zakonodavstvo (»Narodne novine«, broj 63/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. prosinca 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU RAVNATELJICE UREDA ZA ZAKONODAVSTVO

Razrješuje se ZDENKA POGARČIĆ položaja ravnateljice Ureda za zakonodavstvo, s danom 21. prosinca 2021., zbog isteka mandata.

Klasa: UP/I 080-02/21-02/78

Urbroj: 50301-15/07-21-01

Zagreb, 15. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.