Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

NN 141/2021 (22.12.2021.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

Hrvatska energetska regulatorna agencija

2408

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za godine trećeg regulacijskog razdoblja 2022. – 2026., sukladno Prilogu I. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 127/17) i Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek (»Narodne novine«, broj 94/20).

III.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-35/21-01/60

Urbroj: 371-04-21-2

Zagreb, 20. prosinca 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.

PRILOG 1.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ZA ENERGETSKE SUBJEKTE ZA GODINE TREĆEG REGULACIJSKOG RAZDOBLJA 2022. – 2026.

Energetski subjekt:BROD-PLIN d.o.o.
Trg pobjede 5, 35000 Slavonski Brod

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,02450,02580,02670,02760,0285kn/kWh
TM20,02430,02550,02640,02730,0282kn/kWh
TM30,02190,02300,02380,02460,0254kn/kWh
TM40,02070,02170,02240,02320,0240kn/kWh
TM50,01820,01910,01980,02050,0212kn/kWh
TM60,01700,01790,01850,01910,0197kn/kWh
TM70,01630,01710,01770,01830,0189kn/kWh
TM80,01530,01610,01660,01720,0178kn/kWh
TM90,01460,01530,01580,01640,0169kn/kWh
TM100,01460,01530,01580,01640,0169kn/kWh
TM110,01220,01280,01320,01370,0141kn/kWh
TM120,00970,01020,01060,01090,0113kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:ČAPLIN d.o.o.
Sv. Andrije 14, 43240 Čazma

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,02230,02140,02240,02300,0238kn/kWh
TM20,02230,02140,02240,02300,0238kn/kWh
TM30,01780,01710,01790,01840,0190kn/kWh
TM40,01780,01710,01790,01840,0190kn/kWh
TM50,01780,01710,01790,01840,0190kn/kWh
TM60,01780,01710,01790,01840,0190kn/kWh
TM70,01780,01710,01790,01840,0190kn/kWh
TM80,01560,01500,01570,01610,0167kn/kWh
TM90,01340,01280,01340,01380,0143kn/kWh
TM100,01340,01280,01340,01380,0143kn/kWh
TM110,00890,00860,00900,00920,0095kn/kWh
TM120,00890,00860,00900,00920,0095kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o.
Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,02470,02610,02750,02890,0302kn/kWh
TM20,02150,02270,02390,02510,0263kn/kWh
TM30,01940,02040,02150,02260,0237kn/kWh
TM40,01830,01930,02030,02130,0224kn/kWh
TM50,01720,01820,01910,02010,0210kn/kWh
TM60,01610,01700,01790,01880,0197kn/kWh
TM70,01510,01590,01670,01760,0184kn/kWh
TM80,01400,01480,01550,01630,0171kn/kWh
TM90,01180,01250,01310,01380,0145kn/kWh
TM100,00970,01020,01080,01130,0118kn/kWh
TM110,00750,00790,00840,00880,0092kn/kWh
TM120,00540,00570,00600,00630,0066kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:DUKOM PLIN d.o.o.
Slavka Kolara 4, 10370 Dugo Selo

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,03190,03420,03680,03950,0424kn/kWh
TM20,03190,03420,03680,03950,0424kn/kWh
TM30,02550,02740,02940,03160,0339kn/kWh
TM40,02390,02570,02760,02960,0318kn/kWh
TM50,02230,02390,02580,02770,0297kn/kWh
TM60,02070,02220,02390,02570,0276kn/kWh
TM70,01910,02050,02210,02370,0254kn/kWh
TM80,01750,01880,02020,02170,0233kn/kWh
TM90,01280,01370,01470,01580,0170kn/kWh
TM100,00960,01030,01100,01190,0127kn/kWh
TM110,00640,00680,00740,00790,0085kn/kWh
TM120,00320,00340,00370,00400,0042kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:ENERGO d.o.o.
Dolac 14, 51000 Rijeka

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,10880,11560,11850,12140,1244kn/kWh
TM20,09890,10510,10770,11040,1131kn/kWh
TM30,09890,10510,10770,11040,1131kn/kWh
TM40,09400,09980,10230,10490,1074kn/kWh
TM50,08900,09460,09690,09940,1018kn/kWh
TM60,08410,08930,09150,09380,0961kn/kWh
TM70,07910,08410,08620,08830,0905kn/kWh
TM80,07420,07880,08080,08280,0848kn/kWh
TM90,06920,07360,07540,07730,0792kn/kWh
TM100,05930,06310,06460,06620,0679kn/kWh
TM110,04950,05260,05390,05520,0566kn/kWh
TM120,03960,04200,04310,04420,0452kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:ENERGO METAN d.o.o.
Ulica Vlade Gotovca 2, 10430 Samobor

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,06500,06470,06460,06450,0644kn/kWh
TM20,05000,04980,04970,04960,0495kn/kWh
TM30,05000,04980,04970,04960,0495kn/kWh
TM40,04750,04730,04720,04710,0470kn/kWh
TM50,04500,04480,04470,04460,0446kn/kWh
TM60,04250,04230,04220,04220,0421kn/kWh
TM70,04000,03980,03980,03970,0396kn/kWh
TM80,03750,03740,03730,03720,0371kn/kWh
TM90,03500,03490,03480,03470,0347kn/kWh
TM100,03000,02990,02980,02980,0297kn/kWh
TM110,02500,02490,02490,02480,0248kn/kWh
TM120,02000,01990,01990,01980,0198kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:EVN CROATIA PLIN d.o.o.
Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,09640,09490,09410,09650,0962kn/kWh
TM20,09640,09490,09410,09650,0962kn/kWh
TM30,09640,09490,09410,09650,0962kn/kWh
TM40,09160,09020,08940,09170,0914kn/kWh
TM50,08680,08540,08470,08690,0866kn/kWh
TM60,08190,08070,08000,08200,0818kn/kWh
TM70,07710,07590,07530,07720,0770kn/kWh
TM80,07230,07120,07060,07240,0722kn/kWh
TM90,06750,06640,06590,06760,0673kn/kWh
TM100,05780,05690,05650,05790,0577kn/kWh
TM110,04820,04750,04710,04830,0481kn/kWh
TM120,03860,03800,03760,03860,0385kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA BJELOVAR d.o.o.
Blajburških žrtava 18, 43000 Bjelovar

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,04310,04510,04720,04930,0515kn/kWh
TM20,03590,03760,03930,04110,0429kn/kWh
TM30,03410,03570,03730,03900,0408kn/kWh
TM40,03230,03380,03540,03700,0386kn/kWh
TM50,03050,03200,03340,03490,0365kn/kWh
TM60,02870,03010,03140,03290,0343kn/kWh
TM70,02870,03010,03140,03290,0343kn/kWh
TM80,02690,02820,02950,03080,0322kn/kWh
TM90,02510,02630,02750,02880,0300kn/kWh
TM100,02150,02260,02360,02470,0257kn/kWh
TM110,01800,01880,01970,02060,0215kn/kWh
TM120,01440,01500,01570,01640,0172kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o.
Frana Galovića 7 B/II, 49000 Krapina

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,04970,05090,05210,05330,0546kn/kWh
TM20,04970,05090,05210,05330,0546kn/kWh
TM30,04970,05090,05210,05330,0546kn/kWh
TM40,04720,04840,04950,05060,0519kn/kWh
TM50,04470,04580,04690,04800,0491kn/kWh
TM60,04220,04330,04430,04530,0464kn/kWh
TM70,03980,04070,04170,04260,0437kn/kWh
TM80,03730,03820,03910,04000,0410kn/kWh
TM90,03480,03560,03650,03730,0382kn/kWh
TM100,03230,03310,03390,03460,0355kn/kWh
TM110,02980,03050,03130,03200,0328kn/kWh
TM120,02730,02800,02870,02930,0300kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,05140,05410,05680,05970,0627kn/kWh
TM20,03950,04160,04370,04590,0482kn/kWh
TM30,03360,03540,03710,03900,0410kn/kWh
TM40,03160,03330,03500,03670,0386kn/kWh
TM50,02960,03120,03280,03440,0362kn/kWh
TM60,02770,02910,03060,03210,0337kn/kWh
TM70,02570,02700,02840,02980,0313kn/kWh
TM80,02370,02500,02620,02750,0289kn/kWh
TM90,01780,01870,01970,02070,0217kn/kWh
TM100,01380,01460,01530,01610,0169kn/kWh
TM110,00990,01040,01090,01150,0121kn/kWh
TM120,00590,00620,00660,00690,0072kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:HEP-PLIN d.o.o.
Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,03350,03400,03460,03510,0356kn/kWh
TM20,03350,03400,03460,03510,0356kn/kWh
TM30,03350,03400,03460,03510,0356kn/kWh
TM40,03020,03060,03110,03160,0320kn/kWh
TM50,03020,03060,03110,03160,0320kn/kWh
TM60,02850,02890,02940,02980,0303kn/kWh
TM70,02680,02720,02770,02810,0285kn/kWh
TM80,02510,02550,02600,02630,0267kn/kWh
TM90,02350,02380,02420,02460,0249kn/kWh
TM100,02010,02040,02080,02110,0214kn/kWh
TM110,01680,01700,01730,01760,0178kn/kWh
TM120,01340,01360,01380,01400,0142kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:HUMPLIN d.o.o.
Lastine 1, 49231 Hum na Sutli

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja

(bez PDV-a)

Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,05280,05560,05880,06200,0653kn/kWh
TM20,04060,04280,04520,04770,0502kn/kWh
TM30,04060,04280,04520,04770,0502kn/kWh
TM40,03860,04070,04290,04530,0477kn/kWh
TM50,03650,03850,04070,04290,0452kn/kWh
TM60,03450,03640,03840,04050,0427kn/kWh
TM70,03250,03420,03620,03820,0402kn/kWh
TM80,03050,03210,03390,03580,0377kn/kWh
TM90,02840,03000,03160,03340,0351kn/kWh
TM100,02440,02570,02710,02860,0301kn/kWh
TM110,02030,02140,02260,02390,0251kn/kWh
TM120,01620,01710,01810,01910,0201kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:IVAPLIN d.o.o.
Ulica Krešimira IV. 10, 10310 Ivanić-Grad

Vrsta tarifnih stavkiOznak
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,04400,04820,05160,05600,0596kn/kWh
TM20,04400,04820,05160,05600,0596kn/kWh
TM30,03520,03860,04130,04480,0477kn/kWh
TM40,03300,03620,03870,04200,0447kn/kWh
TM50,03080,03370,03610,03920,0417kn/kWh
TM60,02860,03130,03350,03640,0387kn/kWh
TM70,02640,02890,03100,03360,0358kn/kWh
TM80,02420,02650,02840,03080,0328kn/kWh
TM90,01760,01930,02060,02240,0238kn/kWh
TM100,01320,01450,01550,01680,0179kn/kWh
TM110,00880,00960,01030,01120,0119kn/kWh
TM120,00440,00480,00520,00560,0060kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:IVKOM-PLIN d.o.o.
Vladimira Nazora 96/b, 42240 Ivanec

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,03330,03440,03560,03690,0382kn/kWh
TM20,03030,03130,03240,03350,0347kn/kWh
TM30,02970,03070,03180,03280,0340kn/kWh
TM40,02880,02970,03080,03180,0330kn/kWh
TM50,02730,02820,02920,03020,0312kn/kWh
TM60,02580,02660,02750,02850,0295kn/kWh
TM70,02420,02500,02590,02680,0278kn/kWh
TM80,02270,02350,02430,02510,0260kn/kWh
TM90,02120,02190,02270,02350,0243kn/kWh
TM100,01820,01880,01940,02010,0208kn/kWh
TM110,01520,01570,01620,01680,0174kn/kWh
TM120,01210,01250,01300,01340,0139kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:KOMUNALIJE – PLIN d.o.o.
Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,04370,04640,04880,05180,0550kn/kWh
TM20,03640,03870,04070,04320,0458kn/kWh
TM30,03280,03480,03660,03890,0412kn/kWh
TM40,03090,03290,03460,03670,0389kn/kWh
TM50,03090,03290,03460,03670,0389kn/kWh
TM60,03090,03290,03460,03670,0389kn/kWh
TM70,02180,02320,02440,02590,0275kn/kWh
TM80,02000,02130,02240,02380,0252kn/kWh
TM90,01460,01550,01630,01730,0183kn/kWh
TM100,01090,01160,01220,01300,0137kn/kWh
TM110,00730,00770,00810,00860,0092kn/kWh
TM120,00360,00390,00410,00430,0046kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:KOPRIVNICA PLIN – distribucija plina d.o.o.
Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,03280,03290,03310,03320,0333kn/kWh
TM20,03280,03290,03310,03320,0333kn/kWh
TM30,03280,03290,03310,03320,0333kn/kWh
TM40,03120,03130,03140,03150,0316kn/kWh
TM50,02950,02960,02980,02990,0300kn/kWh
TM60,02790,02800,02810,02820,0283kn/kWh
TM70,02620,02630,02650,02660,0266kn/kWh
TM80,02460,02470,02480,02490,0250kn/kWh
TM90,02300,02300,02320,02320,0233kn/kWh
TM100,01970,01970,01990,01990,0200kn/kWh
TM110,01640,01650,01660,01660,0167kn/kWh
TM120,01310,01320,01320,01330,0133kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.
Obrtnička 4, 40000 Čakovec

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,06070,06060,06060,06050,0604kn/kWh
TM20,06070,06060,06060,06050,0604kn/kWh
TM30,04860,04850,04850,04840,0483kn/kWh
TM40,04550,04550,04550,04540,0453kn/kWh
TM50,04250,04240,04240,04240,0423kn/kWh
TM60,03950,03940,03940,03930,0393kn/kWh
TM70,03640,03640,03640,03630,0362kn/kWh
TM80,03340,03330,03330,03330,0332kn/kWh
TM90,02430,02420,02420,02420,0242kn/kWh
TM100,01820,01820,01820,01820,0181kn/kWh
TM110,01210,01210,01210,01210,0121kn/kWh
TM120,00610,00610,00610,00610,0060kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:MONTCOGIM – PLINARA d.o.o.
Trg Ante Starčevića 3A, 10431 Sveta Nedelja

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja

(bez PDV-a)

Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,05090,05270,05590,05800,0587kn/kWh
TM20,04240,04390,04660,04830,0489kn/kWh
TM30,04030,04170,04430,04590,0465kn/kWh
TM40,03820,03950,04190,04350,0440kn/kWh
TM50,03600,03730,03960,04110,0416kn/kWh
TM60,03390,03510,03730,03860,0391kn/kWh
TM70,03180,03290,03500,03620,0367kn/kWh
TM80,02970,03070,03260,03380,0342kn/kWh
TM90,02760,02850,03030,03140,0318kn/kWh
TM100,02540,02630,02800,02900,0293kn/kWh
TM110,02120,02200,02330,02420,0245kn/kWh
TM120,01700,01760,01860,01930,0196kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:MOSLAVINA PLIN d.o.o.
Trg kralja Tomislava 6, 44320 Kutina

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja

(bez PDV-a)

Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,02780,03040,03310,03600,0391kn/kWh
TM20,02780,03040,03310,03600,0391kn/kWh
TM30,02780,03040,03310,03600,0391kn/kWh
TM40,02640,02890,03140,03420,0371kn/kWh
TM50,02500,02740,02980,03240,0352kn/kWh
TM60,02360,02580,02810,03060,0332kn/kWh
TM70,02220,02430,02650,02880,0313kn/kWh
TM80,02090,02280,02480,02700,0293kn/kWh
TM90,01950,02130,02320,02520,0274kn/kWh
TM100,01670,01820,01990,02160,0235kn/kWh
TM110,01390,01520,01660,01800,0196kn/kWh
TM120,01110,01220,01320,01440,0156kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:PAKRAC-PLIN d.o.o.
Ulica Križnog puta 18, 34550 Pakrac

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,04000,04300,04640,04980,0534kn/kWh
TM20,03080,03310,03570,03830,0411kn/kWh
TM30,03080,03310,03570,03830,0411kn/kWh
TM40,02930,03140,03390,03640,0390kn/kWh
TM50,02770,02980,03210,03450,0370kn/kWh
TM60,02620,02810,03030,03260,0349kn/kWh
TM70,02460,02650,02860,03060,0329kn/kWh
TM80,02310,02480,02680,02870,0308kn/kWh
TM90,02160,02320,02500,02680,0288kn/kWh
TM100,01850,01990,02140,02300,0247kn/kWh
TM110,01540,01660,01790,01920,0206kn/kWh
TM120,01230,01320,01430,01530,0164kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:PAPUK PLIN d.o.o.
Vladimira Nazora 14, 33515 Orahovica

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,06140,06140,06120,06120,0612kn/kWh
TM20,04720,04720,04710,04710,0471kn/kWh
TM30,04720,04720,04710,04710,0471kn/kWh
TM40,04480,04480,04470,04470,0447kn/kWh
TM50,04250,04250,04240,04240,0424kn/kWh
TM60,04010,04010,04000,04000,0400kn/kWh
TM70,03780,03780,03770,03770,0377kn/kWh
TM80,03540,03540,03530,03530,0353kn/kWh
TM90,03300,03300,03300,03300,0330kn/kWh
TM100,02830,02830,02830,02830,0283kn/kWh
TM110,02360,02360,02360,02360,0236kn/kWh
TM120,01890,01890,01880,01880,0188kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:PLIN d.o.o.
Mate Lovraka 30, 43280 Garešnica

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,03660,03710,03770,03830,0389kn/kWh
TM20,03180,03230,03280,03330,0338kn/kWh
TM30,02860,02910,02950,03000,0304kn/kWh
TM40,02700,02750,02790,02830,0287kn/kWh
TM50,02540,02580,02620,02660,0270kn/kWh
TM60,02390,02420,02460,02500,0254kn/kWh
TM70,02230,02260,02300,02330,0237kn/kWh
TM80,02230,02260,02300,02330,0237kn/kWh
TM90,02070,02100,02130,02160,0220kn/kWh
TM100,01750,01780,01800,01830,0186kn/kWh
TM110,01430,01450,01480,01500,0152kn/kWh
TM120,00800,00810,00820,00830,0085kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:PLIN KONJŠČINA d.o.o.
Bistrička cesta 1, 49282 Konjščina

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja

(bez PDV-a)

Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,09000,09000,09000,09000,0900kn/kWh
TM20,06920,06920,06920,06920,0692kn/kWh
TM30,06570,06570,06570,06570,0657kn/kWh
TM40,06230,06230,06230,06230,0623kn/kWh
TM50,05880,05880,05880,05880,0588kn/kWh
TM60,05190,05190,05190,05190,0519kn/kWh
TM70,04150,04150,04150,04150,0415kn/kWh
TM80,04150,04150,04150,04150,0415kn/kWh
TM90,03810,03810,03810,03810,0381kn/kWh
TM100,03110,03110,03110,03110,0311kn/kWh
TM110,02420,02420,02420,02420,0242kn/kWh
TM120,01730,01730,01730,01730,0173kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:PLIN VRBOVEC d.o.o.
Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja

(bez PDV-a)

Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,03990,03890,03790,03690,0358kn/kWh
TM20,03190,03110,03030,02950,0286kn/kWh
TM30,03190,03110,03030,02950,0286kn/kWh
TM40,03030,02950,02880,02800,0272kn/kWh
TM50,02870,02800,02730,02660,0257kn/kWh
TM60,02710,02640,02580,02510,0243kn/kWh
TM70,02550,02490,02420,02360,0229kn/kWh
TM80,02390,02330,02270,02210,0215kn/kWh
TM90,02230,02180,02120,02070,0200kn/kWh
TM100,01910,01870,01820,01770,0172kn/kWh
TM110,01600,01560,01520,01480,0143kn/kWh
TM120,01280,01240,01210,01180,0114kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.
Ohridska 17, 32100 Vinkovci

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,05770,05950,06150,06340,0654kn/kWh
TM20,04440,04580,04730,04880,0503kn/kWh
TM30,04350,04490,04640,04780,0493kn/kWh
TM40,04220,04350,04490,04640,0478kn/kWh
TM50,04000,04120,04260,04390,0453kn/kWh
TM60,03770,03890,04020,04150,0428kn/kWh
TM70,03550,03660,03780,03900,0402kn/kWh
TM80,03330,03440,03550,03660,0377kn/kWh
TM90,02220,02290,02370,02440,0252kn/kWh
TM100,01330,01370,01420,01460,0151kn/kWh
TM110,01110,01150,01180,01220,0126kn/kWh
TM120,00890,00920,00950,00980,0101kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:PLINARA d.o.o.
Industrijska 17, Pula

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,10870,10960,11010,11140,1121kn/kWh
TM20,09880,09960,10010,10130,1019kn/kWh
TM30,09880,09960,10010,10130,1019kn/kWh
TM40,09390,09460,09510,09620,0968kn/kWh
TM50,08890,08960,09010,09120,0917kn/kWh
TM60,08400,08470,08510,08610,0866kn/kWh
TM70,07900,07970,08010,08100,0815kn/kWh
TM80,07410,07470,07510,07600,0764kn/kWh
TM90,06920,06970,07010,07090,0713kn/kWh
TM100,05930,05980,06010,06080,0611kn/kWh
TM110,04940,04980,05010,05070,0510kn/kWh
TM120,03950,03980,04000,04050,0408kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:PLINKOM d.o.o.
Vinogradska 41, 33405 Pitomača

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja

(bez PDV-a)

Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,06790,06970,07160,07350,0757kn/kWh
TM20,05220,05360,05510,05650,0582kn/kWh
TM30,05220,05360,05510,05650,0582kn/kWh
TM40,04960,05090,05230,05370,0553kn/kWh
TM50,04700,04820,04960,05090,0524kn/kWh
TM60,04440,04560,04680,04800,0495kn/kWh
TM70,04180,04290,04410,04520,0466kn/kWh
TM80,03920,04020,04130,04240,0437kn/kWh
TM90,03650,03750,03860,03960,0407kn/kWh
TM100,03130,03220,03310,03390,0349kn/kWh
TM110,02610,02680,02760,02830,0291kn/kWh
TM120,02090,02140,02200,02260,0233kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:PLIN-PROJEKT d.o.o.
Alojzija Stepinca 36, 35400 Nova Gradiška

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,07460,07650,07850,08040,0824kn/kWh
TM20,07460,07650,07850,08040,0824kn/kWh
TM30,07090,07270,07460,07640,0783kn/kWh
TM40,06710,06890,07070,07240,0742kn/kWh
TM50,06710,06890,07070,07240,0742kn/kWh
TM60,06340,06500,06670,06830,0700kn/kWh
TM70,05970,06120,06280,06430,0659kn/kWh
TM80,05600,05740,05890,06030,0618kn/kWh
TM90,05220,05360,05500,05630,0577kn/kWh
TM100,04480,04590,04710,04820,0494kn/kWh
TM110,03730,03830,03930,04020,0412kn/kWh
TM120,02980,03060,03140,03220,0330kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:RADNIK-PLIN d.o.o.
Ulica kralja Tomislava 45, 48260 Križevci

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,05840,05980,06120,06220,0639kn/kWh
TM20,05080,05200,05320,05410,0556kn/kWh
TM30,04320,04420,04520,04600,0473kn/kWh
TM40,04220,04320,04420,04490,0461kn/kWh
TM50,04060,04160,04260,04330,0445kn/kWh
TM60,03810,03900,03990,04060,0417kn/kWh
TM70,03560,03640,03720,03790,0389kn/kWh
TM80,03300,03380,03460,03520,0361kn/kWh
TM90,02790,02860,02930,02980,0306kn/kWh
TM100,02290,02340,02390,02430,0250kn/kWh
TM110,01780,01820,01860,01890,0195kn/kWh
TM120,01270,01300,01330,01350,0139kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:TERMOPLIN d.d.
Ulica Vjekoslava Spinčića 78, Varaždin

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,03870,03940,04000,04070,0414kn/kWh
TM20,03870,03940,04000,04070,0414kn/kWh
TM30,03100,03150,03200,03260,0331kn/kWh
TM40,02900,02960,03000,03050,0311kn/kWh
TM50,02710,02760,02800,02850,0290kn/kWh
TM60,02520,02560,02600,02650,0269kn/kWh
TM70,02320,02360,02400,02440,0248kn/kWh
TM80,02130,02170,02200,02240,0228kn/kWh
TM90,01550,01580,01600,01630,0166kn/kWh
TM100,01160,01180,01200,01220,0124kn/kWh
TM110,00770,00790,00800,00810,0083kn/kWh
TM120,00390,00390,00400,00410,0041kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:ZAGORSKI METALAC d.o.o.
Ulica Josipa Broza Tita 2F, 49210 Zabok

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja

(bez PDV-a)

Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,02930,03280,03640,04030,0445kn/kWh
TM20,02930,03280,03640,04030,0445kn/kWh
TM30,02640,02950,03280,03630,0401kn/kWh
TM40,02640,02950,03280,03630,0401kn/kWh
TM50,02340,02620,02910,03220,0356kn/kWh
TM60,02340,02620,02910,03220,0356kn/kWh
TM70,02200,02460,02730,03020,0334kn/kWh
TM80,02200,02460,02730,03020,0334kn/kWh
TM90,02050,02300,02550,02820,0312kn/kWh
TM100,01760,01970,02180,02420,0267kn/kWh
TM110,01470,01640,01820,02020,0223kn/kWh
TM120,01170,01310,01460,01610,0178kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:ZELENJAK PLIN d.o.o.
Trg Antuna Mihanovića 1, 49290 Klanjec

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,04590,04790,05000,05220,0545kn/kWh
TM20,04590,04790,05000,05220,0545kn/kWh
TM30,03670,03830,04000,04180,0436kn/kWh
TM40,03440,03590,03750,03920,0409kn/kWh
TM50,03210,03350,03500,03650,0382kn/kWh
TM60,02980,03110,03250,03390,0354kn/kWh
TM70,02750,02870,03000,03130,0327kn/kWh
TM80,02520,02630,02750,02870,0300kn/kWh
TM90,01840,01920,02000,02090,0218kn/kWh
TM100,01380,01440,01500,01570,0164kn/kWh
TM110,00920,00960,01000,01040,0109kn/kWh
TM120,00460,00480,00500,00520,0055kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

Energetski subjekt:ZELINA-PLIN d.o.o.
Katarine Krizmanić 1, 10380 Sveti Ivan Zelina

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,03050,03140,03220,03320,0342kn/kWh
TM20,03050,03140,03220,03320,0342kn/kWh
TM30,02440,02510,02580,02660,0274kn/kWh
TM40,02290,02360,02420,02490,0257kn/kWh
TM50,02140,02200,02250,02320,0239kn/kWh
TM60,01980,02040,02090,02160,0222kn/kWh
TM70,01830,01880,01930,01990,0205kn/kWh
TM80,01680,01730,01770,01830,0188kn/kWh
TM90,01220,01260,01290,01330,0137kn/kWh
TM100,00920,00940,00970,01000,0103kn/kWh
TM110,00610,00630,00640,00660,0068kn/kWh
TM120,00310,00310,00320,00330,0034kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
Ts2TM110,0010,0010,0010,0010,00kn
TM210,0010,0010,0010,0010,00kn
TM320,0020,0020,0020,0020,00kn
TM430,0030,0030,0030,0030,00kn
TM540,0040,0040,0040,0040,00kn
TM660,0060,0060,0060,0060,00kn
TM7100,00100,00100,00100,00100,00kn
TM8150,00150,00150,00150,00150,00kn
TM9200,00200,00200,00200,00200,00kn
TM10300,00300,00300,00300,00300,00kn
TM11400,00400,00400,00400,00400,00kn
TM12500,00500,00500,00500,00500,00kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima