Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Tajlandu, sa sjedištem u Jakarti

NN 142/2021 (23.12.2021.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Tajlandu, sa sjedištem u Jakarti

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2417

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13, 127/13, 39/18 i 98/19) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/18-01/12, urbroj: 50301-15/07-21-23 od 9. prosinca 2021., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. Nebojša Koharović, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, sa sjedištem u Jakarti, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Tajlandu, sa sjedištem u Jakarti.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/21-02/12

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 20. prosinca 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.