Pravilnik o izmjenama Pravilnika o periodičkom, statističkom i kapitalnom izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira te izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice

NN 144/2021 (27.12.2021.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o periodičkom, statističkom i kapitalnom izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira te izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2480

Na temelju članka 560. stavka 8. i članka 580. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18, 17/20 i 83/21), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. prosinca 2021. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PERIODIČKOM, STATISTIČKOM I KAPITALNOM IZVJEŠTAVANJU OD STRANE SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA TE IZVJEŠTAVANJU OD STRANE SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE

Članak 1.

U Pravilniku o periodičkom, statističkom i kapitalnom izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira te izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice (»Narodne novine« br. 91/19), u Prilogu 1 pod nazivom »Obrazac AK-SDVP«:

Obrazac »T_03.01 – Kreditni rizik i kreditni rizik druge ugovorne strane: standardizirani pristup kapitalnim zahtjevima« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 1) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Obrazac »T_03.02 – Tržišni rizik: standardizirani pristup pozicijskim rizicima dužničkih instrumenata kojima se trguje« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 2) u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Obrazac »T_03.05 – Tržišni rizik: standardizirani pristup za pozicijski rizik u vlasničkim instrumentima« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 3) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Obrazac »T_03.06 – Tržišni rizik: standardizirani pristupi valutnom riziku« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 4) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/01

Urbroj: 326-01-70-72-21-5

Zagreb, 22. prosinca 2021.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG

1) Obrazac »T_03.01 – Kreditni rizik i kreditni rizik druge ugovorne strane: standardizirani pristup kapitalnim zahtjevima«

2) Obrazac »T_03.02 – Tržišni rizik: standardizirani pristup pozicijskim rizicima dužničkih instrumenata kojima se trguje«

3) Obrazac »T_03.05 – Tržišni rizik: standardizirani pristup za pozicijski rizik u vlasničkim instrumentima«

4) Obrazac »T_03.06 – Tržišni rizik: standardizirani pristupi valutnom riziku«