Rješenje o imenovanju predsjednice i zamjenice predsjednice Upravnog odbora Zaklade »Hrvatska za djecu«

NN 145/2021 (29.12.2021.), Rješenje o imenovanju predsjednice i zamjenice predsjednice Upravnog odbora Zaklade »Hrvatska za djecu«

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2501

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 7. stavka 1. Zakona o Zakladi »Hrvatska za djecu« (»Narodne novine«, broj 82/15.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ZAMJENICE PREDSJEDNICE UPRAVNOG ODBORA ZAKLADE »HRVATSKA ZA DJECU«

1. Imenuje se MARGARETA MAĐERIĆ predsjednicom Upravnog odbora Zaklade »Hrvatska za djecu«.

2. Imenuje se MARIJA BARILIĆ zamjenicom predsjednice Upravnog odbora Zaklade »Hrvatska za djecu«.

Klasa: 080-02/21-01/187

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 23. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.