Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije

NN 147/2021 (31.12.2021.), Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2534

Na temelju članka 46. stavka 7. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, broj 138/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2021. donijela

UREDBU

O UDJELU U NETO ISPORUČENOJ ELEKTRIČNOJ ENERGIJI POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA KOJEG SU OPSKRBLJIVAČI ELEKTRIČNE ENERGIJE DUŽNI PREUZETI OD OPERATORA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se udio izražen u postotku u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača električne energije kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije po reguliranoj otkupnoj cijeni.

Članak 2.

Opskrbljivači električne energije dužni su preuzeti od operatora tržišta električne energije 60 % u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača električne energije.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije (»Narodne novine«, broj 119/19.).

Članak 4.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022.

Klasa: 022-03/21-03/66
Urbroj: 50301-05/20-21-3
Zagreb, 30. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.