Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

NN 147/2021 (31.12.2021.), Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2537

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18.), točke VIII. Odluke o kriterijima za utvrđivanje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 22/20.) i Reformske mjere C2.4. R1 Revidiranje popisa pravnih osoba od posebnog državnog interesa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2021. donijela

ODLUKU

O PRAVNIM OSOBAMA OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

II.

Pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku su:

1. ACI d.d., Rijeka

2. Agencija Alan d.o.o., Zagreb

3. Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. (AKD d.o.o.), Zagreb

4. Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. (APIS IT d.o.o.), Zagreb

5. Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), Zagreb

6. Croatia Airlines d.d., Zagreb

7. Državne nekretnine d.o.o., Zagreb

8. Financijska agencija (FINA), Zagreb

9. HP – Hrvatska pošta d.d., Zagreb

10. Hrvatska agencija za osiguranje depozita, Zagreb

11. Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), Zagreb

12. Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP d.d.), Zagreb

13. Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Velika Gorica

14. Hrvatska Lutrija d.o.o., Zagreb

15. Hrvatska poštanska banka d.d. (HPB d.d.), Zagreb

16. Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb

17. Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb

18. Hrvatske šume d.o.o., Zagreb

19. Hrvatske vode, Zagreb

20. Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb

21. HŽ Cargo d.o.o., Zagreb

22. HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb

23. HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Zagreb

24. INA – Industrija nafte d.d., Zagreb

25. Jadrolinija, Rijeka

26. Jadranski naftovod d.d. (JANAF d.d.), Zagreb

27. Narodne novine d.d., Zagreb

28. Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb

29. Plovput d.o.o., Split

30. Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Čilipi

31. Zračna luka Osijek d.o.o., Klisa

32. Zračna luka Pula d.o.o., Ližnjan

33. Zračna luka Rijeka d.o.o., Omišalj

34. Zračna luka Split d.o.o., Kaštel Štafilić

35. Zračna luka Zadar d.o.o., Zemunik Donji

36. Zračna luka Zagreb d.o.o., Velika Gorica.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 71/18.).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/425

Urbroj: 50301-05/14-21-2

Zagreb, 30. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.