Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini

NN 147/2021 (31.12.2021.), Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2543

Na temelju članka 123. stavka 4. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 125/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2021. donijela

ODLUKU

O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE RASHODA JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2022. GODINI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi, kriteriji i mjerila za financiranje rashoda za zaposlene u javnim vatrogasnim postrojbama, materijalni rashodi za javne vatrogasne postrojbe i financijski rashodi za javne vatrogasne postrojbe.

II.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb financiraju javnu vatrogasnu postrojbu koje su osnivači i suosnivači te osiguravaju sredstva za rashode za zaposlene i sredstva za materijalne i financijske rashode javne vatrogasne postrojbe.

III.

Minimalni financijski standardi temelj su za planiranje pomoći osnivačima i suosnivačima javnih vatrogasnih postrojbi za decentraliziranu funkciju vatrogastva, a uz primjenu odgovarajućih indeksa u prethodnom razdoblju, za 2022. iznose 341.484.990,00 kuna.

Rashodi iz točke II. ove Odluke za zaposlene u javnim vatrogasnim postrojbama su:

– plaće

– ostali rashodi za zaposlene

– doprinosi na plaće.

Materijalni rashodi iz točke II. ove Odluke za javne vatrogasne postrojbe su:

– naknade troškova zaposlenima

– rashodi za materijal i energiju

– rashodi za usluge

– ostali nespomenuti rashodi – premije osiguranja.

Financijski rashodi iz točke II. ove Odluke za javne vatrogasne postrojbe su ostali financijski rashodi – bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate.

IV.

Udio iznosa za rashode za plaće u odnosu na ukupni minimalni financijski standard može biti najviše 90/100, a udio za materijalne i financijske rashode mora biti najmanje 10/100 pripadnog ukupnog minimalnog financijskog standarda utvrđenog u točki V. ove Odluke.

V.

Kriteriji i mjerila za utvrđivanje minimalnih financijskih standarda kao temelja za planiranje pomoći za decentraliziranu funkciju vatrogastva osnivačima i suosnivačima javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. su:

– temeljna sredstva – fiksni dodatak, za 20/100 ukupnog iznosa

– klasifikacija javne vatrogasne postrojbe prema ugroženosti, sposobnosti i otpornosti, za 20/100 ukupnog iznosa

– broj stanovnika na površini osnivača i suosnivača koju javna vatrogasna postrojba može dohvatiti u 15 minuta (izračunato prema podacima Zemljopisno-obavijesnog sustava; u daljnjem tekstu: ZeOS), za 25/100 ukupnog iznosa

– površina osnivača i suosnivača koju javna vatrogasna postrojba može dosegnuti u 15 minuta (izračunato prema podacima sustava ZeOS), za 5/100 ukupnog iznosa

– dosadašnji prosjek financiranja (od 2003. do 2021., a preračunato prema limitu za godinu iz ove Odluke), za 25/100 ukupnog iznosa

– ostali rizici, dopunske aktivnosti po zapovijedi i korekcija za osobnu zaštitnu opremu, za 5/100 ukupnog iznosa.

Minimalni financijski standard za 2022. utvrđuje se u ukupnom iznosu od 341.484.990,00 kuna kako slijedi:

 
 
Osnivači i suosnivačiJavna vatrogasna postrojbaUdio za suosnivačeUkupnoIznos za županije
       
IGRAD ZAGREB42.258.613
1Grad ZagrebJVP ZAGREB42.258.613
       
IIZAGREBAČKA ŽUPANIJA15.812.325
2Grad ZaprešićJVP ZAPREŠIĆ4.116.867
3Grad SamoborJVP SAMOBOR3.176.267
4Grad Velika GoricaJVP VELIKA GORICA4.785.876
5Grad Ivanić GradJVP IVANIĆ GRAD3.733.315
       
IIIKRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA9.735.493
6više suosnivača:ZAGORSKA JVP1,00007.435.511
Grad Zabok (8,96 %)0,0896666.222
Grad Klanjec (3,09 %)0,0309229.757
Grad Oroslavje (5,98 %)0,0598444.644
Grad Pregrada (6,85 %)0,0685509.332
Grad Zlatar (6,22 %)0,0622462.489
Grad Donja Stubica (5,67 %)0,0567421.593
Općina Bedekovčina (8,11 %)0,0811603.020
Općina Budinščina (2,67 %)0,0267198.528
Općina Desinić (3,33 %)0,0333247.603
Općina Gornja Stubica (5,48 %)0,0548407.466
Općina Hrašćina (1,75 %)0,0175130.121
Općina Konjšćina (3,90 %)0,0390289.985
Općina Kraljevec na Sutli (1,74 %)0,0174129.378
Općina Krapinske Toplice (5,49 %)0,0549408.210
Općina Kumrovec (1,77 %)0,0177131.609
Općina Marija Bistrica (6,32 %)0,0632469.924
Općina Stubičke Toplice (2,63 %)0,0263195.554
Općina Sveti Križ Začretje (6,33 %)0,0633470.668
Općina Tuhelj (2,09 %)0,0209155.402
Općina Veliko Trgovišće (4,99 %)0,0499371.032
Općina Zagorska Sela (1,14 %)0,011484.765
Općina Zlatar Bistrica (2,71 %)0,0271201.502
Općina Mače (2,78 %)0,0278206.707
7Grad KrapinaJVP KRAPINA2.299.982
       
IVSISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA15.304.512
8Grad SisakJVP SISAK6.174.731
9Grad PetrinjaJVP PETRINJA3.673.050
10Grad KutinaJVP KUTINA3.602.106
11Grad NovskaJVP NOVSKA1.854.625
       
VKARLOVAČKA ŽUPANIJA10.627.370
12Grad KarlovacJVP KARLOVAČKA7.433.309
13Grad OgulinJVP OGULIN3.194.061
       
VIVARAŽDINSKA ŽUPANIJA6.550.580
14Grad VaraždinJVP VARAŽDIN6.550.580
       
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA11.559.509
15Grad KoprivnicaJVP KOPRIVNICA4.951.129
16više suosnivača:JVP ĐURĐEVAC1,00003.671.913
Grad Đurđevac (69,4 %)0,69402.548.308
Općina Virje (10,7 %)0,1070392.895
Općina Kloštar Podravski (5,08 %)0,0508186.533
Općina Kalinovac (4,88 %)0,0488179.189
Općina Molve (4,05 %)0,0405148.712
Općina Ferdinandovac (2,97 %)0,0297109.056
Općina Podravske Sesvete (1,84 %)0,018467.563
Općina Novo Virje (1,08 %)0,010839.657
17Grad KriževciJVP KRIŽEVCI2.936.467
       
VIIIBJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA15.062.851
18Grad BjelovarJVP BJELOVAR5.459.575
19više suosnivača:JVP DARUVAR1,00003.070.765
Grad Daruvar (78 %)0,78002.395.197
Općina Sirač (7 %)0,0700214.954
Općina Končanica (5 %)0,0500153.538
Općina Đulovac (5 %)0,0500153.538
Općina Dežanovac (5 %)0,0500153.538
20više suosnivača:JVP GAREŠNICA1,00002.307.925
Grad Garešnica (88 %)0,88002.030.974
Općina Hercegovac (7 %)0,0700161.555
Općina Velika Trnovitica (5 %)0,0500115.396
21Grad ČazmaJVP ČAZMA2.210.476
22Grad Grubišno PoljeJVP GRUBIŠNO POLJE2.014.110
       
IXPRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA30.592.163
23Grad RijekaJVP RIJEKA16.327.533
24Grad Mali LošinjJVP MALI LOŠINJ3.048.316
25Grad CrikvenicaJVP CRIKVENICA2.133.265
26Grad KrkJVP KRK2.896.407
27više suosnivača:JVP OPATIJA1,00004.212.501
Grad Opatija (57 %)0,57002.401.126
Općina Matulji (23 %)0,2300968.875
Općina Lovran (14 %)0,1400589.750
Općina Mošćenička Draga (6 %)0,0600252.750
28Grad DelniceJVP DELNICE1.974.141
XLIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA7.036.543
29Grad GospićJVP GOSPIĆ2.997.064
30Općina Plitvička jezeraJVP PLITVIČKA JEZERA2.068.041
31Grad SenjJVP SENJ1.971.438
       
XIVIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA5.611.733
32Grad ViroviticaJVP VIROVITICA2.968.046
33Grad SlatinaJVP SLATINA2.643.687
       
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA5.297.591
34Grad PožegaJVP POŽEGA2.701.319
35više suosnivača:JVP POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE1,00002.596.272
Grad Pleternica (30,00 %)0,30778.881
Grad Kutjevo (10,00 %)0,10259.627
Grad Pakrac (15,00 %)0,15389.441
Grad Lipik (10,00 %)0,10259.627
Općina Velika (10,00 %)0,10259.627
Općina Brestovac (10,00 %)0,10259.627
Općina Kaptol (5,00 %)0,05129.814
Općina Čaglin (5,00 %)0,05129.814
Općina Jakšić (5,00 %)0,05129.814
       
XIIIBRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA9.384.309
36Grad Slavonski BrodJVP SLAVONSKI BROD7.347.431
37Grad Nova GradiškaJVP NOVA GRADIŠKA2.036.878
       
XIVZADARSKA ŽUPANIJA25.382.964
38više suosnivača:JVP ZADAR1,000014.082.985
Grad Zadar (87,70 %)0,877012.350.778
Općina Poličnik (5,20 %)0,0520732.315
Općina Zemunik Donji (2,40 %)0,0240337.992
Općina Bibinje (4,70 %)0,0470661.900
39Grad Biograd na MoruJVP BIOGRAD NA MORU3.003.543
40Grad BenkovacJVP BENKOVAC2.926.441
41Općina GračacJVP GRAČAC3.571.326
42više suosnivača:JVP Pag1,00001.798.669
Grad Pag (60 %)0,60001.079.201
Općina Kolan (20 %)0,2000359.734
Općina Povljana (20 %)0,2000359.734
       
XVOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA18.417.244
43Grad OsijekJPVP OSIJEK11.845.247
44Grad Beli ManastirJVP BELI MANASTIR2.629.763
45Grad NašiceJVP NAŠICE2.248.579
46više suosnivača:JVP ČEPIN1,00001.693.655
Općina Čepin (70 %)0,70001.185.559
Općina Vuka (13 %)0,1300220.175
Općina Vladislavci (17 %)0,1700287.921
       
XVIŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA15.428.062
47Grad ŠibenikJVP ŠIBENIK7.870.793
48Grad DrnišJVP DRNIŠ2.451.707
49Grad KninJVP KNIN3.179.256
50Grad VodiceJVP VODICE1.926.306
XVIIVUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA11.885.750
51više suosnivača:JVP VINKOVCI1,00003.363.801
Grad Vinkovci (88 %)0,88002.960.145
Općina Andrijaševci (12 %)0,1200403.656
52Grad VukovarJVP VUKOVAR5.506.041
53Grad IlokJVP ILOK1.902.348
54Grad ŽupanjaJVP ŽUPANJA1.113.560
       
XVIIISPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA30.865.295
55Grad SplitJVP SPLIT15.648.566
56Grad ImotskiJVP IMOTSKI2.618.909
57Grad KaštelaJVP KAŠTELA3.597.840
58Grad MakarskaJVP MAKARSKA2.227.226
59Općina PodstranaJVP PODSTRANA1.884.450
60Grad SinjJVP SINJ2.701.292
61Grad TrogirJVP TROGIR2.187.012
       
XIXISTARSKA ŽUPANIJA30.535.615
62više suosnivača:JVP PULA1,00009.409.416
Grad Pula – Pola (68,92 %)0,68926.484.969
Općina Barban (3,27 %)0,0327307.688
Općina Fažana – Fasana (3,78 %)0,0378355.676
Općina Ližnjan – Lisignano (3,45 %)0,0345324.625
Općina Marčana (4,59 %)0,0459431.892
Općina Medulin (6,88 %)0,0688647.368
Općina Svetvinčenat (2,61 %)0,0261245.586
Grad Vodnjan – Dignano (6,5 %)0,0650611.612
63više suosnivača:JVP PAZIN1,00003.568.762
Grad Pazin (49,29 %)0,49291.759.043
Općina Cerovlje (9,55 %)0,0955340.817
Općina Gračišće (7,66 %)0,0766273.367
Općina Lupoglav (5,15 %)0,0515183.791
Općina Karojba (7,73 %)0,0773275.865
Općina Motovun – Montona (5,78 %)0,0578206.275
Općina Tinjan (9,58 %)0,0958341.887
Općina Sveti Petar u Šumi (5,26 %)0,0526187.717
64više suosnivača:JVP POREČ1,00003.777.192
Grad Poreč – Parenzo (67,18 %)0,67182.537.517
Općina Sveti Lovreč (1,49 %)0,014956.280
Općina Višnjan – Visignano (2,61 %)0,026198.585
Općina Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica (1,36 %)0,013651.370
Općina Vižinada – Visinada (1,44 %)0,014454.392
Općina Vrsar – Orsera (10,50 %)0,1050396.605
Općina Funtana (6,70 %)0,0670253.072
Općina Tar-Vabriga – Torre-Abrega (8,72 %)0,0872329.371
65više suosnivača:JVP ROVINJ1,00003.483.503
Grad Rovinj – Rovigno (88,17 %)0,88173.071.404
Općina Bale – Valle (2,1 %)0,021073.154
Općina Kanfanar (3,2 %)0,0320111.472
Općina Žminj (6,53 %)0,0653227.473
66više suosnivača:JVP LABIN1,00003.267.548
Grad Labin (49,9 %)0,49901.630.507
Općina Pićan (8,2 %)0,0820267.939
Općina Raša (15,9 %)0,1590519.540
Općina Kršan (13,2 %)0,1320431.316
Općina Sveta Nedelja (12,8 %)0,1280418.246
67više suosnivača:JVP BUZET1,00002.615.742
Grad Buzet (80 %)0,80002.092.594
Općina Lanišće (20 %)0,2000523.148
68više suosnivača:JVP UMAG1,00004.413.452
Grad Umag – Umago (51,4 %)0,51402.268.514
Grad Novigrad – Cittanova (16,58 %)0,1658731.750
Grad Buje – Buie (19,77 %)0,1977872.540
Općina Grožnjan – Grisignana (2,81 %)0,0281124.018
Općina Brtonigla – Verteneglio (6,20 %)0,0620273.634
Općina Oprtalj – Portole (3,24 %)0,0324142.996
       
XXDUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA19.074.631
69Grad DubrovnikJVP DUBROVAČKI VATROGASCI8.774.005
70Općina KonavleJVP KONAVLE2.094.012
71Općina Dubrovačko primorjeJVP DUBROVAČKO PRIMORJE1.963.268
72Grad PločeJVP PLOČE2.212.293
73Grad MetkovićJVP METKOVIĆ2.108.972
74Općina MljetJVP MLJET1.922.081
       
XXIMEĐIMURSKA ŽUPANIJA5.061.837
75više suosnivača:JVP ČAKOVEC1,00005.061.837
Grad Čakovec (56,64 %)0,56642.867.025
Općina Belica (2,28 %)0,0228115.410
Općina Dekanovec (0,97 %)0,009749.100
Općina Domašinec (1,20 %)0,012060.742
Općina Gornji Mihaljevec (0,98 %)0,009849.606
Općina Mala Subotica (3,22 %)0,0322162.991
Općina Nedelišće (13,08 %)0,1308662.088
Općina Orehovica (0,91 %)0,009146.063
Općina Podturen (3,96 %)0,0396200.449
Općina Pribislavec (2,36 %)0,0236119.459
Općina Selnica (1,43 %)0,014372.384
Općina Strahoninec (3,10 %)0,0310156.917
Općina Sveti Juraj na bregu (3,94 %)0,0394199.436
Općina Šenkovec (4,65 %)0,0465235.375
Općina Vratišinec (1,28 %)0,012864.792
       
 
 
SVEUKUPNO: 
 
341.484.990341.484.990


VI.

Minimalni financijski standardi za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi iz točaka III. i V. ove Odluke, u visini od 341.484.990,00 kuna čine osnovicu za izračun pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba u 2022.

VII.

Prihode za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0 %.

Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0 % ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razliku sredstava iz točke V. ove Odluke ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, u financijskom planu Hrvatske vatrogasne zajednice na aktivnosti »Dodatna sredstva izravnanja za decentraliziranu funkciju vatrogastva«.

Ostvarivanje prihoda za izvršavanje decentralizirane funkcije vatrogastva prati Hrvatska vatrogasna zajednica na temelju mjesečnih izvještaja o ostvarenim prihodima iz dodatnog udjela u porezu na dohodak koje dostavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja Hrvatska vatrogasna zajednica.

VIII.

Osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi obvezni su sredstva iz točke VII. ove Odluke koristiti prema utvrđenoj namjeni.

IX.

Za slučaj kada više jedinica lokalne samouprave osniva zajedničku javnu vatrogasnu postrojbu, prihodi dodatnog udjela poreza na dohodak od 1,0 % uplaćuju se na račun proračuna jedinice lokalne samouprave s najvećim udjelom u sufinanciranju najkasnije do 15. u mjesecu.

Sredstva pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna Republike Hrvatske, do razine iz točke VII. stavka 2. ove Odluke doznačuju se jedinici lokalne samouprave s najvećim osnivačkim udjelom.

X.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb obvezni su u svojim proračunima posebno planirati sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za javne vatrogasne postrojbe.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb obvezni su uskladiti dinamiku financiranja decentraliziranih rashoda s dinamikom ostvarivanja prihoda iz dodatnog udjela u porezu na dohodak u svom proračunu i sredstvima s pozicije pomoći izravnanja.

XI.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb obvezni su Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici dostaviti izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. najkasnije do 31. ožujka 2023. na obrascima JVP – DEC – IZVJEŠĆE (Obrazac 1) i JVP – financiranje izvan minimalnog standarda (Obrazac 2), koji su sastavni dio ove Odluke.

XII.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022.

Klasa: 022-03/21-04/459
Urbroj: 50301-29/23-21-2
Zagreb, 30. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.