Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu za razdoblje 2022. – 2026. godine

NN 147/2021 (31.12.2021.), Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu za razdoblje 2022. – 2026. godine

Ministarstvo poljoprivrede

2551

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19), u vezi s člankom 7. Pravilnika o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline (»Narodne novine« br. 106/19, 141/20 i 142/21), ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O RIBARSKIM PLOVILIMA AUTORIZIRANIMA ZA RAD U JABUČKOM DŽEPU ZA RAZDOBLJE
2022. – 2026. GODINE

I.

Ovom Odlukom odobrava se ribolov u Području s posebnim režimom upravljanja (tzv. Jabučki džep) određenom člankom 5. stavkom 2. Pravilnika o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline (»Narodne novine« br. 106/19, 141/20 i 142/21) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ribolovnim alatima i plovilima navedenim u točkama II. i III. ove Odluke, sve na temelju uvjeta propisanih člancima 8. i 9. uzimajući u obzir i članak 11. Pravilnika.

II.

Sukladno točki I. ove Odluke Odobrenje za ribolov pridnenom povlačnom mrežom koćom u području Jabučkog džepa za razdoblje 2022. – 2026. godina izdaje se na plovila, kako slijedi:

Redni brojCFRRegistracija/naziv plovila
1.HRV000000973692-VD
2.HRV000001047372-VD
3.HRV000000790383-MU
4.HRV00000176511320-ŠB
5.HRV000000884JURE
6.HRV000001125GAVUN
7.HRV0000023051108-TG
8.HRV000001294381-MU
9.HRV000001508LEVANTE
10.HRV000000669345-HV
11.HRV000001293TOMIŠA
12.HRV000016042120-TI
13.HRV000001231MARJA
14.HRV000000380MAJKA MARIJA
15.HRV000001693DIŠPET
16.HRV00000090081-PR
17.HRV000001614338-MA
18.HRV000002067222-RG
19.HRV000000923IVANA I
20.HRV0000019802-KŠ
21.HRV000000958JADRAN TRI
22.HRV000000443744-VD
23.HRV000015065DINIVA
24.HRV000001487KUNJKA
25.HRV000001712233884-ST
26.HRV0000027781686-BG
27.HRV000002677KARFIL
28.HRV000003121PRINCEZA GREJNI
29.HRV000001517TIHOMIR
30.HRV000000110GARDENIA
31.HRV000000399MARKOČ JEDAN
32.FRA000686455MARETA JEDAN
33.HRV000003332ZORANA
34.HRV000001500KRAPLJUN
35.HRV000000411387-ŠB
36.HRV000001962LOKARDA
37.HRV000001581PIŠMOLJ
38.HRV000003496ATLANTEL
39.HRV000003339VAL DVA
40.HRV000000523MARKO
41.HRV0000161871192-ŠB
42.HRV000000141VEDIGO
43.HRV000002228VAL
44.HRV000016261SJAJNI
45.HRV000002183SVETA FUSKA
46.HRV000001706SVETI ROKO
47.HRV000000295PETER PAN
48.HRV000015889MARC
49.HRV000015542BELI
50.HRV000001656TAREJ
51.HRV000015541NEBESKI


III.

Sukladno točki I. ove Odluke Odobrenje za ribolov stajaćim parangalom u području Jabučkog džepa za razdoblje 2022. – 2026. godina izdaje se na plovila, kako slijedi:

Redni brojCFR brojRegistracija/naziv plovila
1.HRV00000002358-KŽ
2.HRV00000040444-KŽ
3.HRV000000776102868-KŠ
4.HRV00000118212-KŽ
5.HRV000001354563-VD
6.HRV00000148156-TG
7.HRV000002127215-KŽ
8.HRV00000236115-RG
9.HRV00000269866-KŽ
10.HRV000003482211-ST
11.HRV00001519021-KŽ
12.HRV00001615637-KŠ

IV.

Plovila iz točke II. ove Odluke autorizirana su za rad u Jabučkom džepu od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2026. godine, odnosno do isteka važenja Odobrenja za gospodarski ribolov koćom, što nastupi prije.

Plovila iz točke III. ove Odluke autorizirana su za rad u Jabučkom džepu od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2026. godine.

V.

Plovilima iz točaka II. i III. ove Odluke smije se obavljati ribolov sukladno odredbama Pravilnika.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/21-01/2693
Urbroj: 525-13/0737-21-1
Zagreb, 24. prosinca 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.