Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2022.«

NN 12/2022 (28.1.2022.), Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2022.«

Hrvatska narodna banka

123

Na temelju članka 22., članka 23. i članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 26. siječnja 2022. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE
KOVANJA »2022.«

Članak 1.

Kovani novac kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2022.«, izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.) s osnovnim obilježjima (osim godine kovanja) utvrđenima u Odluci o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca (»Narodne novine«, br. 47/1995.), pušta se u optjecaj 1. veljače 2022.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 441-2587-090/01-22/BV
Zagreb, 26. siječnja 2022.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.