Odluka o izmjenama Odluke o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski

NN 13/2022 (31.1.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

134

Na temelju članka 47. stavaka 2. i 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 31. siječnja 2022., donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O NUŽNOJ EPIDEMIOLOŠKOJ MJERI OBVEZNOG KORIŠTENJA MASKI ZA LICE ILI MEDICINSKIH MASKI

I.

U Odluci o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski (»Narodne novine« broj 75/21, 86/21, 90/21, 95/21, 100/21, 106/21, 112/21, 117/21, 121/21, 129/21, 138/21 i 145/21) u točki II. podstavak 14. mijenja se i glasi:

» – i u drugim prostorima ili okolnostima kada je to propisano drugim odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.«

II.

U točki III. riječi: »te u svim okolnostima kada je osigurano da se na javnom događanju ili okupljanju, odnosno u određenom prostoru nalaze samo osobe koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu« brišu se.

III.

Točka VI. mijenja se i glasi:

»Nužna epidemiološka mjera iz ove Odluke određuje se u trajanju do 28. veljače 2022.«.

IV.

Ova Odluka zajedno s obrazloženjem objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite na kojoj se objavljuju odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za sprječavanje širenja zaraze koronavirusom, na adresi: https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zaraze-koronavirusom/2304.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. veljače 2022.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-22-488

Zagreb, 31. siječnja 2022.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.