Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

NN 1/2022 (3.1.2022.), Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

Hrvatska narodna banka

2

Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« br. 35/2005., 41/2008., 125/2011., 78/2015. i 29/2018.) i članka 12.a stavka 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine« br. 108/2012., 144/2012., 81/2013., 112/2013., 71/2015. i 78/2015.) Hrvatska narodna banka objavljuje

PROSJEČNU KAMATNU STOPU

NA STANJA KREDITA ODOBRENIH NA RAZDOBLJE DULJE OD GODINE DANA NEFINANCIJSKIM TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Prosječna kamatna stopa za referentno razdoblje od 1. svibnja 2021. do 31. listopada 2021. iznosi 2,49 %.

O. br: 349-091/12-21/BV

Zagreb, 16. prosinca 2021.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.