Pravilnik o izmjeni Pravilnika o normizaciji u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske

NN 2/2022 (5.1.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o normizaciji u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske

Ministarstvo obrane

5

Na temelju članka 17. Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, br. 80/13), donosim

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NORMIZACIJI U MINISTARSTVU OBRANE I ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Pravilniku o normizaciji u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 88/19), u članku 21. stavku 5. Prilog 4. zamjenjuje se novim Prilogom 4. koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Prilog iz stavka 1. ovoga članka neće se objaviti u »Narodnim novinama«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/21-04/10
Urbroj: 512-01-21-4
Zagreb, 21. prosinca 2021.

Ministar
dr. sc. Mario Banožić, v. r.