Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kodifikaciji naoružanja i vojne opreme

NN 2/2022 (5.1.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kodifikaciji naoružanja i vojne opreme

MINISTARSTVO OBRANE

6

Na temelju članka 27.b stavka 2. Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme (»Narodne novine«, br. 33/02, 173/03, 146/08 i 17/19), donosim

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O KODIFIKACIJI NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

Članak 1.

U Pravilniku o kodifikaciji naoružanja i vojne opreme (»Narodne novine«, br. 139/20) članak 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Znamenka na petom i šestom mjestu NATO kodifikacijske oznake predstavlja brojčanu oznaku zemlje koja je provela kodifikaciju i dodijelila NATO kodifikacijsku oznaku. Popis brojčanih oznaka država u NATO kodifikacijskom sustavu nalazi se na internetskoj stranici NATO Support and Procurement Agency.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/21-04/9

Urbroj: 512-01-21-5

Zagreb, 22. prosinca 2021.

Ministar
dr. sc. Mario Banožić, v. r.