Rješenje o razrješenju dijela članova i zamjenika člana Stručnog tijela Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru

NN 4/2022 (10.1.2022.), Rješenje o razrješenju dijela članova i zamjenika člana Stručnog tijela Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru

Vlada Republike Hrvatske

32

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 14. stavka 3. Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 125/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. siječnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANA STRUČNOG TIJELA SREDIŠNJE KOORDINACIJE ZA NADZOR I ZAŠTITU PRAVA I INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE NA MORU

1. Razrješuju se dužnosti članovi Stručnog tijela Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru:

– TOMISLAV PETRINEC, na koju je imenovan kao predstavnik ministarstva nadležnog za kulturu

– MARIO STARČEVIĆ, na koju je imenovan kao predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice.

2. Razrješuje se DALIBOR RIHTARIĆ dužnosti zamjenika člana Stručnog tijela Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Repub­like Hrvatske na moru, na koju je imenovan kao predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice.

Klasa: 080-02/21-02/122
Urbroj: 50301-15/07-22-02
Zagreb, 5. siječnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.