Rješenje o imenovanju dijela članova i zamjenika člana Stručnog tijela Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru

NN 4/2022 (10.1.2022.), Rješenje o imenovanju dijela članova i zamjenika člana Stručnog tijela Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

33

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 14. stavka 3. Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 125/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. siječnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANA STRUČNOG TIJELA SREDIŠNJE KOORDINACIJE ZA NADZOR I ZAŠTITU PRAVA I INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE NA MORU

1. Za članove Stručnog tijela Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru, imenuju se:

– SAŠA DENEGRI, predstavnik ministarstva nadležnoga za kulturu

– JOŠKO GRANČIĆ, predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice.

2. Imenuje se MARIO STARČEVIĆ zamjenikom člana Stručnog tijela Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru, predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice.

Klasa: 080-02/21-01/193
Urbroj: 50301-15/07-22-02
Zagreb, 5. siječnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.