Rješenje o imenovanju članice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

NN 4/2022 (10.1.2022.), Rješenje o imenovanju članice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

35

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 22. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. siječnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANICE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

Imenuje se KATICA PRPIĆ članicom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, kao predstavnica Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Klasa: 080-02/22-01/01
Urbroj: 50301-15/28-22-02
Zagreb, 5. siječnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.