Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine

NN 5/2022 (12.1.2022.), Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

46

Na temelju članka 21. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori i članka 21. Statuta Hrvatske gospodarske komore, Skupština Hrvatske gospodarske komore na 16. sjednici 21. prosinca 2021. donosi

ODLUKU

O PRIVREMENOM UKIDANJU OBVEZE PLAĆANJA ČLANARINE

Članak 1.

Zbog katastrofe uzrokovane razornim potresom 29. prosinca 2020. godine, s epicentrom u blizini Grada Petrinje, privremeno se ukida obveza plaćanja članarine za članice Hrvatske gospodarske komore sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije, kojima je onemogućeno redovito poslovanje uslijed posljedica potresa.

Članice Hrvatske gospodarske komore sa sjedištem na području Karlovačke i Zagrebačke županije, kojima je zbog nastanka štete prouzročene potresom onemogućeno redovito poslovanje, osloboditi će se plaćanja članarine za utvrđeno razdoblje temeljem odobrene prijave o postojanju štete od prirodne nepogode.

Članak 2.

Ovom Odlukom privremeno se, do roka njezinoga važenja, stavljaju izvan snage odredbe Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore, kojima se propisuje obveza, visina i način plaćanja članarine za članice Hrvatske gospodarske komore iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine.

Klasa: 023-02/21-01/12
Urbroj: 311-02-00-00-21-7
Zagreb, 21. prosinca 2021.

Predsjednik
dr. sc. Luka Burilović, v. r.