Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine

NN 6/2022 (14.1.2022.), Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine

Vlada Republike Hrvatske

51

Na temelju članka 165. stavka 3. Zakona o rudarstvu (»Narodne novine«, br. 56/13., 14/14., 52/18., 115/18. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. siječnja 2022. donijela

UREDBU

O NAKNADI ŠTETE PO OSNOVI OTUĐENJA MINERALNE SIROVINE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se naknada štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine nastale radnjom fizičke ili pravne osobe koja je bez valjane pravne osnove obavljala rudarske radove.

Članak 2.

Fizička ili pravna osoba koja je bez valjane pravne osnove obavljala rudarske radove, dužna je nadoknaditi štetu nastalu protupravnim izvođenjem radova Republici Hrvatskoj, kao vlasniku rudnog blaga.

Članak 3.

Vrstu i količine protupravno otkopane ili pridobivene mineralne sirovine utvrđuje rudarski inspektor Državnog inspektorata temeljem zapisnika o obavljenom nadzoru.

Članak 4.

(1) Tržišna vrijednost mineralne sirovine određuje se temeljem poznatih vrijednosti mineralnih sirovina u ležištu, a koje su u prethodnih pet godina otkopavane ili pridobivane u Republici Hrvatskoj.

(2) Tržišna vrijednost mineralne sirovine u Republici Hrvatskoj utvrđuje se za:

1. Područje broj 1 – Međimurska županija, Varaždinska županija, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Sisačko-moslavačka županija, Karlovačka županija, Ličko-senjska županija, Brodsko-posavska županija, Požeško-slavonska županija, Koprivničko-križevačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Virovitičko-podravska županija i Grad Zagreb

2. Područje broj 2 – Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Zadarska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Šibensko-kninska županija i Dubrovačko-neretvanska županija.

(3) Tržišna vrijednost mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj, utvrđuje se i iznosi:

Redni brojVrsta mineralne sirovineJedinicaTržišna vrijednost mineralne sirovine – Područje broj 1Tržišna vrijednost mineralne
sirovine
– Područje broj 2
1.

arhitektonsko-građevni kamen:

– blokovski

– pločasti

kn/m3300,001.500,00

300,00

2.boksitkn/t
70,00
3.gipskn/t50,0050,00
4.ciglarska glinakn/m310,0010,00
5.keramička i vatrostalna glinakn/t55,00
6.građevni pijesak i šljunakkn/m320,0025,00
7.karbonatne mineralne sirovine za industrijsku preradukn/t15,0010,00
8.kremeni pijesakkn/t45,0045,00
9.mineralne sirovine za proizvodnju cementakn/t15,0010,00
10.silikatne mineralne sirovine za industrijsku preradukn/t15,00
11.tehničko-građevni kamenkn/m325,0020,00
12.tufkn/t35,00
13.morska solkn/t
20,00

Članak 5.

Naknada štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine određuje se kao umnožak količine protupravno otkopane ili pridobivene mineralne sirovine utvrđene zapisnikom o obavljenom nadzoru i vrijednosti mineralne sirovine utvrđene člankom 4. ove Uredbe.

Članak 6.

(1) U slučaju protupravnog otkopavanja ili pridobivanja mineralne sirovine čija tržišna vrijednost nije iskazana u članku 4. ove Uredbe, tržišnu vrijednost odredit će rješenjem Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina osnovano sukladno odredbama članka 55. Zakona o rudarstvu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) za svaki slučaj posebno.

(2) Naknada štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine iz stavka 1. ovoga članka određuje se kao umnožak količine protupravno otkopane ili pridobivene mineralne sirovine utvrđene zapisnikom o obavljenom nadzoru i vrijednosti mineralne sirovine utvrđene rješenjem Povjerenstva.

Članak 7.

Naknada štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine (»Narodne novine«, broj 55/19.).

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/68
Urbroj: 50301-05/20-22-2
Zagreb, 13. siječnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.