Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

NN 6/2022 (14.1.2022.), Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

59

Na osnovi članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) i članka 102. stavka 1. podstavka 4. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak, 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20., 147/20., 12/21., 45/21., 62/21. i 144/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 43. sjednici održanoj 11. siječnja 2022. godine donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se Popis posebno skupih lijekova te način plaćanja troškova za te lijekove.

(2) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) osigurava financijska sredstva za plaćanje troškova lijekova s Popisa posebno skupih lijekova (u daljnjem tekstu: Popis) na posebnoj poziciji u financijskom planu Zavoda.

(3) Popis je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

(1) Lijek se na Popis može uvrstiti pod uvjetom da je prethodno utvrđen općim aktom Zavoda o utvrđivanju osnovne liste lijekova Zavoda (u daljnjem tekstu: osnovna lista lijekova).

(2) Kriteriji za primjenu lijeka uvrštenog na Popis na teret sredstava Zavoda utvrđeni su indikacijama i smjernicama propisanima uz svaki pojedini lijek osnovnom listom lijekova.

(3) Lijek uvršten u Popis može se primjenjivati na teret posebne pozicije u financijskom planu Zavoda za posebno skupe lijekove isključivo uz prethodno pribavljeno odobrenje bolničkog povjerenstva za lijekove odnosno odobrenje Zavoda, u skladu s kriterijima za svaki pojedini lijek propisanima osnovnom listom lijekova.

Članak 3.

(1) Nadležna služba Zavoda temeljem medicinske dokumentacije, koju je Zavodu dostavila ugovorna bolnička zdravstvena ustanova u kojoj se osigurana osoba liječi i u kojoj je pod kontrolom bolničkog doktora specijaliste koji je odgovoran za praćenje primjene i učinka lijeka, utvrđuje je li primjena lijeka uvrštenog u Popis u skladu s kriterijima utvrđenim u osnovnoj listi lijekova.

(2) Lijekove za kućno liječenje hemofilije u izabranu ljekarnu dostavlja, temeljem odobrenja Zavoda, veledrogerija ovlaštena od nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet, a s kojim nositeljem odobrenja Zavod ima sklopljen ugovor o financiranju liječenja.

Članak 4.

Cijena za posebno skupe lijekove iz ove Odluke utvrđuje se posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda.

Članak 5.

Zavod može priznati ispostavljeni račun za posebno skupi lijek ugovornoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi koja je nabavila i primijenila posebno skupi lijek ili veledrogeriji koja je ovlaštena od strane nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet, a s kojim nositeljem odobrenja Zavod ima sklopljen ugovor o financiranju liječenja posebno skupim lijekom, uz uvjet da je nadležna služba Zavoda utvrdila da je primjena lijeka s Popisa u skladu s kriterijima utvrđenim u osnovnoj listi lijekova.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova (»Narodne novine«, broj 71/21., 87/21., 93/21. – ispravak, 106/21. 120/21. i 135/21.)

Članak 7.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. veljače 2022. godine.

Klasa: 025-04/22-01/05

Urbroj: 338-01-01-22-01

Zagreb, 11. siječnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

1. dio

ATKNezaštićeno imeZaštićeno imeOblik lijeka
A16AX08 072teduglutidRevestivepraš. boč. 28x1,25 mg+0,5 ml otap. za otop. za inj. u štrc. napunj. (2,5 mg/ml)
A16AX08 073teduglutidRevestivepraš. boč. 28x5 mg+0,5 ml otap. za otop. za inj. u štrc. napunj. (10 mg/ml)
A16AB02 062imiglucerazaCerezymepraš. za konc. za otop. za inf., stakl. boč. 1x400 j.
A16AB03 062agalzidaza alfaReplagalkonc. za inf., boč. 1x3,5 mg/3,5 ml
A16AB04 061agalzidaza betaFabrazymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x35 mg
A16AB04 062agalzidaza betaFabrazymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x5 mg
A16AB05 061laronidazaAldurazymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 j./5 ml (100j./ml)
A16AB07 061alglukozidaza alfaMyozymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x50 mg
A16AB08 061galsulfazaNaglazymekonc. za otop. za inf., boč. 1x5 mg/5 ml
A16AB09 071idursulfazaElapraseboč. stakl. 1x6 mg/3 ml (2 mg/ml)
A16AB10 061velagluceraza alfaVprivpraš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x400 U/20 ml (nakon rekonstitucije 100 U/1ml)
A16AB12 071elosulfaza alfaVimizimkonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x5 ml (1 mg/ml)
A16AB17 071cerliponaza alfaBrineuraotop. za inf., boč. 2x150 mg/5 ml (30mg/ml)
A16AX08 071teduglutidRevestivepraš. boč. 1x5 mg+0,5 ml otap. za otop. za inj. u štrc. napunj. (10 mg/ml)
A16AX10 161eliglustatCerdelgacaps. tvrda 56x84 mg
A16AX14 161migalastatGalafoldcaps. tvrde 14x123 mg
B02BX04 063romiplostimNplatepraš. i otap. za otop. za inj., štrc. napunj. 1x250 mcg
B02BX04 064romiplostimNplatepraš. i otap. za otop. za inj., štrc. napunj. 1x500 mcg
B02BX05 161eltrombopagRevoladetbl. film obl. 28x25 mg
B02BX05 162eltrombopagRevoladetbl. film obl. 28x50 mg
J05AP51 161ledipasvir + sofosbuvirHarvonitbl. film obl. 28x(90 mg + 400 mg)
J05AP51 162ledipasvir + sofosbuvirHarvonitbl. film obl. 28x(90 mg + 400 mg)
J05AP54 161elbasvir + grazoprevirZepatiertbl. film obl. 28x(50 mg+100 mg)
J05AP54 162elbasvir + grazoprevirZepatiertbl. film obl. 28x(50 mg+100 mg)
J05AP55 161sofosbuvir + velpatasvirEpclusatbl. film obl. 28x(400 mg+100 mg)
J05AP55 162sofosbuvir + velpatasvirEpclusatbl. film obl. 28x(400 mg+100 mg)
J05AP56 161sofosbuvir + velpatasvir + voksilaprevirVosevitbl. film obl. 28x(400 mg+100 mg+100 mg)
J05AP57 161glekaprevir + pibrentasvirMavirettbl. film obl. 84x(100 mg+40 mg)
J05AP57 162glekaprevir + pibrentasvirMavirettbl. film obl. 84x(100 mg+40 mg)
L01CD04 061kabazitakselJevtanakonc. i otap. za otop. za inf., boč. stakl. 1x60 mg
L01CD04 071kabazitakselKabazitaksel Accordkonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x60 mg
L01CD04 081kabazitakselKabazitaksel EVER Pharmakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x60 mg
L01CD04 082kabazitakselKabazitaksel EVER Pharmakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg
L01CD04 083kabazitakselKabazitaksel EVER Pharmakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x45 mg
L01CD04 084kabazitakselEleberkonc. i otap. za otop. za inf., boč. stakl. 1x60 mg
L01CX01 061trabektedinYondelispraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x0,25 mg
L01CX01 062trabektedinYondelispraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1 mg
L01EA02 161dasatinibSpryceltbl. film obl. 60x20 mg
L01EA02 163dasatinibSpryceltbl. film obl. 30x100 mg
L01EA03 171nilotinibTasignacaps. tvrda 112x200 mg
L01EA04 161bosutinibBosuliftbl. film obl. 28x100 mg
L01EA04 162bosutinibBosuliftbl. film obl. 28x500 mg
L01EA05 161ponatinibIclusigtbl. film obl. 60x15 mg
L01EA05 162ponatinibIclusigtbl. film obl. 30x45 mg
L01EB04 161osimertinibTagrissotbl. film obl. 28x40 mg
L01EB04 162osimertinibTagrissotbl. film obl. 28x80 mg
L01EC01 061vemurafenibZelboraftbl. film obl. 56x240 mg
L01EC02 162dabrafenibTafinlarcaps. tvrda 120x50 mg
L01EC02 163dabrafenibTafinlarcaps. tvrda 120x75 mg
L01ED01 161krizotinibXalkoricaps. tvrda 60x200 mg
L01ED01 162krizotinibXalkoricaps. tvrda 60x250 mg
L01ED03 161alektinibAlecensacaps. tvrda 224x150 mg
L01ED04 071brigatinibAlunbrigtbl. film obl. 28x30 mg
L01ED04 072brigatinibAlunbrigtbl. film obl. 28x90 mg
L01ED04 073brigatinibAlunbrigtbl. film obl. 28x180 mg
L01ED04 074brigatinibAlunbrigtbl. film obl. (7x90 mg+21x180 mg)
L01ED05 161lorlatinibLorviquatbl. film obl. 90x25 mg
L01ED05 162lorlatinibLorviquatbl. film obl. 120x25 mg
L01ED05 163lorlatinibLorviquatbl. film obl. 30x100 mg
L01EE01 161trametinibMekinisttbl. film obl. 30x0,5 mg
L01EE01 162trametinibMekinisttbl. film obl. 30x2 mg
L01EE02 161kobimetinibCotellictbl. film obl. 63x20 mg
L01EF01 161palbociklibIbrancecaps. tvrda 21x75 mg
L01EF01 162palbociklibIbrancecaps. tvrda 21x100 mg
L01EF01 163palbociklibIbrancecaps. tvrda 21x125 mg
L01EF01 164palbociklibIbrancetbl. film obl. 21x75 mg
L01EF01 165palbociklibIbrancetbl. film obl. 21x100 mg
L01EF01 166palbociklibIbrancetbl. film obl. 21x125 mg
L01EF02 161ribociklibKisqalitbl. film obl. 63x200 mg
L01EF03 171abemaciclibVerzeniostbl. film obl. 28x50 mg
L01EF03 172abemaciclibVerzeniostbl. film obl. 28x100 mg
L01EF03 173abemaciclibVerzeniostbl. film obl. 28x150 mg
L01EJ01 161ruksolitinibJakavitbl. 56x5 mg
L01EJ01 162ruksolitinibJakavitbl. 56x15 mg
L01EJ01 163ruksolitinibJakavitbl. 56x20 mg
L01EL01 161ibrutinibImbruvicacaps. tvrda 90x140 mg
L01EL01 162ibrutinibImbruvicacaps. tvrda 120x140 mg
L01EL01 163ibrutinibImbruvicatbl. film obl. 28x140 mg
L01EL01 164ibrutinibImbruvicatbl. film obl. 28x280 mg
L01EL01 165ibrutinibImbruvicatbl. film obl. 28x420 mg
L01EL01 166ibrutinibImbruvicatbl. film obl. 28x560 mg
L01EM01 161idelalisibZydeligtbl. film obl. 60x100 mg
L01EM01 162idelalisibZydeligtbl. film obl. 60x150 mg
L01EX03 161pazopanibVotrient (samo za sarkom)tbl. film obl. 30x200 mg
L01EX03 162pazopanibVotrient (samo za sarkom)tbl. film obl. 30x400 mg
L01EX09 161nintedanibOfevcaps. meka 60x100 mg
L01EX09 162nintedanibOfevcaps. meka 60x150 mg
L01EX10 171midostaurinRydaptcaps. meka 112x25 mg
L01FA01 061rituksimabMabtheraboč. 2x100 mg/10 ml
L01FA01 062rituksimabMabtheraboč. 1x500 mg/50 ml
L01FA01 063rituksimabMabtheraotop. za supkut. inj., boč. 1x1400 mg
L01FA01 071rituksimabTruximakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 mg/50 ml
L01FA01 072rituksimabTruximakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 2x100 mg/10 ml
L01FA01 081rituksimabRixathonkonc. za otop. za inf., boč. stakl. 2x100 mg/10 ml
L01FA01 082rituksimabRixathonkonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 mg/50 ml
L01FA01 083rituksimabRuxiencekonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg/10 ml
L01FA01 084rituksimabRuxiencekonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 mg/50 ml
L01FA03 061obinutuzumabGazyvarokonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1000 mg/40 ml
L01FC01 071daratumumabDarzalexkonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg/5 ml
L01FC01 072daratumumabDarzalexkonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x400 mg/20 ml
L01FC01 073daratumumabDarzalexotop. za supkut. inj., boč. 1x1800 mg/15 ml
L01FD02 061pertuzumabPerjetakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x420 mg
L01FD03 061trastuzumab emtanzinKadcylapraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg
L01FD03 062trastuzumab emtanzinKadcylapraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x160 mg
L01FE01 061cetuksimabErbitux (samo za Ca pločastih stanica glave i vrata)otop. za inf., boč. 1x20 ml (5 mg/ml)
L01FF01 061nivolumabOpdivokonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x4 ml (10 mg/ml)
L01FF01 062nivolumabOpdivokonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x10 ml (10 mg/ml)
L01FF01 063nivolumabOpdivokonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x24 ml (10 mg/ml)
L01FF02 062pembrolizumabKeytruda (samo za melanom i Ca pluća)konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg/4 ml (25 mg/ml)
L01FF03 061durvalumabImfinzikonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x120 mg/2,4 ml (50mg/ml)
L01FF03 062durvalumabImfinzikonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 mg/10 ml (50mg/ml)
L01FF04 061avelumabBavenciokonc. za otop. za inf. 10 ml, boč. stakl. 1x20 mg/ml
L01FF05 071atezolizumabTecentriqkonc. otop. za inf., boč. 1x1200 mg/20 ml
L01FF05 072atezolizumabTecentriqkonc. otop. za inf., boč. 1x840 mg/14 ml
L01FX02 061gemtuzumab ozogamicinMylotargpraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x5 mg
L01FX04 061ipilimumabYervoykonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x10 ml (5 mg/ml)
L01FX05 061brentuksimab vedotinAdcetrispraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg
L01FX06 061dinutuksimab betaQarzibakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x20 mg (4,5 mg/ml)
L01XE56 161entrektinibRozlytrekcaps. tvrda 90x200 mg
L01XG02 071karfilzomibKyprolispraš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x10 mg/5 ml (2 mg/ml)
L01XG02 072karfilzomibKyprolispraš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x30 mg/15 ml (2 mg/ml)
L01XG02 073karfilzomibKyprolispraš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x60 mg/30 ml (2 mg/ml)
L01XG03 171iksazomibNinlarocaps. tvrde 3x2,3 mg
L01XG03 172iksazomibNinlarocaps. tvrde 3x3 mg
L01XG03 173iksazomibNinlarocaps. tvrde 3x4 mg
L01XK01 161olaparibLynparzacaps. tvrda 448x50 mg
L01XK01 162olaparibLynparzatbl. film obl. 56x100 mg
L01XK01 163olaparibLynparzatbl. film obl. 56x150 mg
L01XK04 161talazoparibTalzennacaps. 30x0,25 mg
L01XK04 162talazoparibTalzennacaps. 30x1 mg
L01XX52 161venetoklaksVenclyxtotbl. film obl. 14x10 mg
L01XX52 162venetoklaksVenclyxtotbl. film obl. 7x50 mg
L01XX52 163venetoklaksVenclyxtotbl. film obl. 7x100 mg
L01XX52 164venetoklaksVenclyxtotbl. film obl. 112x100 mg
L01EM03 171alpelisibPiqraytbl. film obl. 28x50 mg + 28x200 mg
L01EM03 172alpelisibPiqraytbl. film obl. 56x150 mg
L01EM03 173alpelisibPiqraytbl. film obl. 28x200 mg
L01XX71 071tisagenlekleucelKymriah1,2 x 106 – 6 x 108 stanica disperzija za infuziju, 1-3 vrećice za infuziju
L01XY02 061pertuzumab + trastuzumabPhesgootop. za inj., boč. stakl. 1x(600 mg+600 mg)/10 ml
L01XY02 062pertuzumab + trastuzumabPhesgootop. za inj., boč. stakl. 1x(1200 mg+600 mg)/15 ml
L02BB04 162enzalutamidXtanditbl. film obl. 112x40 mg
L02BB05 161apalutamidErleadatbl. film obl. 112x60 mg
L02BB06 161darolutamidNubeqatbl. film obl. 112x300 mg
L02BX03 162abirateronZytigatbl. film obl. 60x500 mg
L03AX16 061pleriksaforMozobilotop. za inj., boč. stakl. 1x24 mg/1,2 ml (20 mg/ml)
L03AX21 051elapegademaza-lvlrboč. 1x2,4 mg
L04AA23 061natalizumabTysabrikonc. otop. za inf., boč. stakl. 1x15 ml (20 mg/1 ml)
L04AA23 062natalizumabTysabriotop. za inj., štrc. napunj. 2x150 mg
L04AA25 061ekulizumabSoliriskonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x300 mg (30 ml, 10 mg/ml)
L04AA27 161fingolimodGilenyacaps. tvrda 28x0,5 mg
L04AA33 061vedolizumabEntyviopraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x300 mg
L04AA34 061alemtuzumabLemtradakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x12 mg/1,2 ml
L04AA36 061okrelizumabOcrevuskonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x300 mg/10 ml (30 mg/ml)
L04AA40 161kladribinMavencladtbl. 1x10 mg
L04AA40 162kladribinMavencladtbl. 4x10 mg
L04AA42 161siponimodMayzenttbl. film obl. 12x0,25 mg
L04AA42 162siponimodMayzenttbl. film obl. 120x0,25 mg
L04AA42 163siponimodMayzenttbl. film obl. 28x2 mg
L04AA43 061ravulizumabUltomiriskonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x300 mg (30 ml, 10 mg/ml)
L04AB02 021infliksimabZesslypraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg
L04AB02 061infliksimabRemicadelio boč. za inf. 1x100 mg
L04AB02 071infliksimabInflectrapraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg
L04AB02 081infliksimabRemsimapraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg
L04AB02 082infliksimabFlixabipraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg
L04AC07 061tocilizumabRoActemrakonc. otop. za inf., boč. 1x80 mg/4 ml
L04AC07 062tocilizumabRoActemrakonc. otop. za inf., boč. 1x200 mg/10 ml
L04AC07 063tocilizumabRoActemrakonc. otop. za inf., boč. 1x400 mg/20 ml
L04AX05 162pirfenidonEsbriettbl. film obl. 252x267 mg
L04AX05 163pirfenidonEsbriettbl. film obl. 84x801 mg
L04AX06 161pomalidomidImnovidcaps. tvrda 21x3 mg
L04AX06 162pomalidomidImnovidcaps. tvrda 21x4 mg
M09AX03 171atalurenTranslarnagran. za oral. susp., 30x125 mg
M09AX03 172atalurenTranslarnagran. za oral. susp., 30x250 mg
M09AX03 173atalurenTranslarnagran. za oral. susp., 30x1000 mg
M09AX07 061nusinersenSpinrazaotop. za inj., boč. stakl. 1x12 mg/5 ml (2,4 mg/ml)
M09AX09 061onasemnogen abeparvovekZolgensmaotop. za inf., 1 doza
M09AX10 371risdiplamEvrysdipraš. za oral. otop. 1x60 mg
N04BA02 571levodopa + karbidopaDuodopa intestinalni gelvreć. plast., kazeta 7x100 ml (20 mg/ml levodope + 5 mg/ml karbidope)
N04BA03 061levodopa + karbidopa + entakaponLecigonintestinalni gel u ulošku, 7x47 ml (20 mg/ml levodope + 5 mg/ml karbidope + 20mg/ml entakapona)
N06AX27 761esketaminSpravatosprej za nos, 1x28 mg
N06BX13 161idebenonRaxonetbl. film obl. 180x150 mg
R07AX02 171ivakaftorKalydecofilm. obl. tbl., 28x150 mg
R07AX30 171lumakaftor + ivakaftorOrkambigranule 56x(100 mg+125 mg)
R07AX30 172lumakaftor + ivakaftorOrkambigranule 56x(150 mg+188 mg)
R07AX30 173lumakaftor + ivakaftorOrkambifilm. obl. tbl., 112x(100 mg+125 mg)
R07AX30 174lumakaftor + ivakaftorOrkambifilm. obl. tbl., 112x(200 mg+125 mg)
R07AX32 171ivakaftor + tezakaftor + eleksakaftorKaftriofilm. obl. tbl., 56 x (75 mg+ 50 mg+ 100 mg)
S01XA27 071voretigen neparvovekLuxturna1x boč. konc. (5x1012 vg/ml) + 2x boč. otap.


2. dio

ATKNezaštićeno imeZaštićeno imeOblik lijeka
B02BD02 008rekombinantni čimbenik VIII (lonoktokog alfa)Afstylapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.
B02BD02 009rekombinantni čimbenik VIII (lonoktokog alfa)Afstylapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.
B02BD02 010rekombinantni čimbenik VIII (lonoktokog alfa)Afstylapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.
B02BD02 011rekombinantni čimbenik VIII (damoktokog alfa pegol)Jivi 500 IUpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.
B02BD02 012rekombinantni čimbenik VIII (damoktokog alfa pegol)Jivi 1000 IUpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.
B02BD02 013rekombinantni čimbenik VIII (damoktokog alfa pegol)Jivi 2000 IUpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.
B02BD02 014rekombinantni čimbenik VIII (damoktokog alfa pegol)Jivi 3000 IUpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j.
B02BD02 021rekombinantni čimbenik VIII (rurioktokog alfa pegol)Adynovipraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x500 i.j.
B02BD02 022rekombinantni čimbenik VIII (rurioktokog alfa pegol)Adynovipraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x1000 i.j.
B02BD02 023rekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa pegol)Esperoctpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.
B02BD02 024rekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa pegol)Esperoctpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.
B02BD02 025rekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa pegol)Esperoctpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j.
B02BD02 072čimbenik VIIIOctanatelio. boč. 500 i.j.
B02BD02 073čimbenik VIIIOctanatelio. boč. 1.000 i.j.
B02BD02 079rekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)Advatepraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 IU/5 ml
B02BD02 080rekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)Advatepraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 IU/5 ml
B02BD02 095rekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)Kovaltrypraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.
B02BD02 096rekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)Kovaltrypraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.
B02BD02 097rekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)Kovaltrypraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.
B02BD02 082rekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.
B02BD02 083rekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.
B02BD02 084rekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.
B02BD02 085rekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.
B02BD02 086rekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)Nuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.
B02BD02 087rekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)Nuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.
B02BD02 088rekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)Nuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.
B02BD02 031rekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.
B02BD02 033rekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.
B02BD02 034rekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1500 i.j.
B02BD02 035rekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.
B02BD02 036rekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j.
B02BD02 001rekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)Eloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.
B02BD02 002rekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)Eloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.
B02BD02 003rekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)Eloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x750 i.j.
B02BD02 004rekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)Eloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.
B02BD02 005rekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)Eloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1500 i.j.
B02BD02 006rekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)Eloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.
B02BD02 007rekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)Eloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j.
B02BD03 063aktivirani koncentrat čimbenika protrombinskog kompleksaFeiba 50 U/mlpraš. i otap. za otop. za inf., boč. 1x500 U/10 ml (50 U/ml)
B02BD04 063čimbenik IXOctanine Fpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.+5 ml otap.+set
B02BD04 072čimbenik IXImmunine 600 IUpraš. i otap. za otop. za inj./inf., boč. 1x600 IU/5 ml
B02BD04 074rekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)Alprolixpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.
B02BD04 075rekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)Alprolixpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.
B02BD04 076rekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)Alprolixpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.
B02BD04 077rekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)Alprolixpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.
B02BD04 078rekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)Alprolixpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j.
B02BD06 076konc. čimbenik VIII s von Willebrandovim čimbenikomImmunate 500 IU FVIII/375 IU vWFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x500 IU FVIII/375 IU vWF/5ml
B02BD06 075koagulacijski faktor VIII, ljudski, von Willebrandov faktor, ljudskiWilate 500, 500 IU FVIII i 500 IU vWFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x500 IU i 500 IU
B02BD06 077koagulacijski faktor VIII, ljudski, von Willebrandov faktor, ljudskiHaemate P 1200 IU VWF/500 IU FVIIIpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x1.200 IU vWF/500 IU FVIII
B02BD08 084aktivirani rekombinantni čimbenik VII ANovoSevenpraš. i otap. za otop. za inj., 1x1 mg (50 KIU)
B02BD08 088aktivirani rekombinantni čimbenik VII ANovoSevenpraš. i otap. za otop. za inj., 1x2 mg (100 KIU)
B02BD08 089aktivirani rekombinantni čimbenik VII ANovoSevenpraš. i otap. za otop. za inj., 1x5 mg (250 KIU)
B02BD04 091rekombinantni humani faktor IX (nonakog beta pegol)Refixiapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.
B02BD04 092rekombinantni humani faktor IX (nonakog beta pegol)Refixiapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.
B02BD04 093rekombinantni humani faktor IX (nonakog beta pegol)Refixiapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.
B02BD04 095rekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.
B02BD04 096rekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.
B02BD04 097rekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.
B02BD04 098rekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.
B02BX06 071emicizumabHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x1 ml (30 mg/ml)
B02BX06 072emicizumabHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x0,4 ml (150 mg/ml)
B02BX06 073emicizumabHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x0,7 ml (150 mg/ml)
B02BX06 074emicizumabHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x1 ml (150 mg/ml)
B02BX06 971emicizumabHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x1 ml (30 mg/ml)
B02BX06 972emicizumabHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x0,4 ml (150 mg/ml)
B02BX06 973emicizumabHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x0,7 ml (150 mg/ml)
B02BX06 974emicizumabHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x1 ml (150 mg/ml)