Uredba o izmjeni Uredbe o utvrđivanju radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova koja se popunjavaju bez objave natječaja

NN 7/2022 (17.1.2022.), Uredba o izmjeni Uredbe o utvrđivanju radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova koja se popunjavaju bez objave natječaja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

70

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14. – vjerodostojno tumačenje, 151/14., 33/15., 121/16. i 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. siječnja 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O UTVRĐIVANJU RADNIH MJESTA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA KOJA SE POPUNJAVAJU BEZ OBJAVE NATJEČAJA

Članak 1.

U Uredbi o utvrđivanju radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova koja se popunjavaju bez objave natječaja (»Narodne novine«, broj 129/11.) u članku 2. riječi: »Odjel posebnih kriminalističkih poslova« i »Odjel za zaštitu svjedoka« zamjenjuju se riječima: »Služba posebnih kriminalističkih poslova« i »Služba za zaštitu svjedoka«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/59

Urbroj: 50301-21/06-22-2

Zagreb, 13. siječnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.,