Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2021.

NN 8/2022 (19.1.2022.), Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2021.

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

80

Državni zavod za statistiku objavljuje

INDEKS

POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2021.

Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2021. u odnosu na studeni 2021. iznosi 100,0.

Klasa: 956-03/22-01/1

Urbroj: 555-01-04-06-01-22-2

Zagreb, 17. siječnja 2022.

Glavna ravnateljica
Lidija Brković, v. r.