Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 9/2022 (21.1.2022.), Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Vlada Republike Hrvatske

83

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01. i 39/09.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. siječnja 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13., 72/13., 151/13., 9/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14. – ispravak, 87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15., 32/15., 38/15., 60/15., 83/15., 112/15., 122/15., 10/17., 39/17., 40/17. – ispravak, 74/17., 122/17., 9/18., 57/18., 59/19., 79/19., 119/19., 50/20., 128/20., 141/20., 17/21., 26/21., 78/21. i 138/21.), članak 28. briše se.

Članak 2.

U članku 31. stavku 1. podstavku a) Položaji I. vrste, iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. savjetnik ravnatelja 2,000«.

Članak 3.

Iza članka 54.n dodaje se članak 54.o koji glasi:

»Članak 54.o

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Državnoj vatrogasnoj školi su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,104

2. pomoćnik ravnatelja 2,910

3. stručni voditelj 2,910

4. tajnik Državne vatrogasne škole 2,037

b) Radna mjesta I. vrste

1. vatrogasni instruktor stručni specijalist 2,231

2. viši vatrogasni instruktor specijalist 2,134

3. viši stručni savjetnik – specijalist 2,134

4. viši vatrogasni instruktor 1,940

5. vatrogasni instruktor – savjetnik 1,867

6. vatrogasni instruktor 1,406

c) Radna mjesta II. vrste

1. voditelj ekonomata, smještaja i uslužnih poslova 1,200

2. voditelj financijskih poslova 1,164

d) Radna mjesta III. vrste

1. vatrogasni mentor 1,100

2. ispitivač vatrogasne tehnike 1,100

3. analitičar u obrazovanju 1,100

4. vatrogasni tehničar 1,097

5. serviser vatrogasnih aparata 1,097

6. niži nadzornik za planiranje i poslove korespondencije 0,970.«.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/65
Urbroj: 50301-29/23-22-4
Zagreb, 20. siječnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.