Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za obranu Hrvatskoga sabora

NN 16/2022 (4.2.2022.), Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za obranu Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

150

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 72. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 28. siječnja 2022. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se član Odbora za obranu Hrvatskoga sabora VINKO GRGIĆ.

II.

Za člana Odbora za obranu Hrvatskoga sabora bira se ARSEN BAUK.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-03/05
Zagreb, 28. siječnja 2022.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.