Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za turizam Hrvatskoga sabora

NN 16/2022 (4.2.2022.), Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za turizam Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

151

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 78. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 28. siječnja 2022. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se član Odbora za turizam Hrvatskoga sabora dr. sc. SINIŠA HAJDAŠ DONČIĆ.

II.

Za člana Odbora za turizam Hrvatskoga sabora bira se VINKO GRGIĆ.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-03/04
Zagreb, 28. siječnja 2022.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.