Odluka o izboru i prestanku mandata člana Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora

NN 16/2022 (4.2.2022.), Odluka o izboru i prestanku mandata člana Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

152

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 88. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 28. siječnja 2022. donio je

ODLUKU

O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA

I.

Za člana Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora bira se LUKA BRČIĆ.

II.

Dana 4. siječnja 2022. dužnost člana Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora prestao je obnašati VINKO ZULIM, zbog prestanka zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/22-03/03
Zagreb, 28. siječnja 2022.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.