Odluka o izboru člana Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora

NN 16/2022 (4.2.2022.), Odluka o izboru člana Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

153

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 96. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 28. siječnja 2022. donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA

I.

Za člana Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora bira se DARIO ZUROVEC.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-03/01
Zagreb, 28. siječnja 2022.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.