Odluka o izboru potpredsjednika, izboru i prestanku mandata člana Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora

NN 16/2022 (4.2.2022.), Odluka o izboru potpredsjednika, izboru i prestanku mandata člana Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

154

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 104. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 28. siječnja 2022. donio je

ODLUKU

O IZBORU POTPREDSJEDNIKA, IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I INFRASTRUKTURU HRVATSKOGA SABORA

I.

Za potpredsjednika Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora bira se DAMIR BAJS.

II.

Za člana Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora bira se GARI CAPPELLI.

III.

Dana 4. siječnja 2022. dužnost člana Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora prestao je obnašati VINKO ZULIM, zbog prestanka zastupničkog mandata.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-03/02
Zagreb, 28. siječnja 2022.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.