Odluka o imenovanju suca Županijskog suda u Dubrovniku

NN 16/2022 (4.2.2022.), Odluka o imenovanju suca Županijskog suda u Dubrovniku

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

170

Na temelju članka 55. stavak 1. i stavak 6. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-5991/2012, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19 – u daljnjem dijelu teksta – ZDSV) Državno sudbeno vijeće (dalje u tekstu Vijeće), sastavljeno od Darka Milkovića, predsjednika Vijeća te Arsena Bauka, Dražena Bošnjakovića, Nevena Cambja, Antuna Dominka, prof. dr. sc. Igora Glihe, Gorana Goluže, Gordane Jalšovečki, Mirte Matić, Lidije Vidjak i prof. dr. sc. Maria Vinkovića, članova Vijeća, na 64. sjednici, održanoj 4. studenoga 2021., donijelo je

ODLUKU

Za suca Županijskog suda u Dubrovniku imenuje se NIKŠA LUČIĆ, sudac Općinskog suda u Dubrovniku.

Broj: IS-18/21-5

Zagreb, 4. studenoga 2021.

Predsjednik
Državnog sudbenog vijeća
Darko Milković, v. r.