Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 16/2022 (4.2.2022.), Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

173

Na osnovi članka 24. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 11.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 45. sjednici održanoj 31. siječnja 2022. godine donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU DODATNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se Dodatna lista ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dodatna lista pomagala) koja sukladno članku 22. stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) sadrži popis ortopedskih i drugih pomagala (u daljnjem tekstu: pomagala) s višom razinom cijene u odnosu na cijene pomagala utvrđene općim aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojim se utvrđuje osnovna lista ortopedskih i drugih pomagala (u daljnjem tekstu: osnovna lista pomagala).

Dodatna lista pomagala sadrži pomagala koja su namijenjena omogućavanju poboljšanja oštećenih funkcija odnosno ublažavanju ili otklanjanju tjelesnog oštećenja ili nedostatka organa i sustava organa ili nadomještanju anatomskih ili fizioloških funkcija organa, koji su nastali kao posljedica bolesti ili ozljede te indikacije, pravila i uvjete za njihovo ostvarivanje na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Članak 2.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja osigurava pokriće troškova u visini cijene ekvivalentnog pomagala s osnovne liste pomagala, umanjene za iznos sudjelovanja u cijeni pomagala s osnovne liste pomagala koju osigurava osigurana osoba neposredno ili putem dopunskoga zdravstvenog osiguranja sukladno zakonu kojim se uređuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Dodatna lista pomagala sadrži i razliku u cijeni pomagala u odnosu na cijenu ekvivalentnog pomagala s osnovne liste pomagala za koju se osigurana osoba može dodatno zdravstveno osigurati sukladno zakonu kojim se uređuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Pomagala s Dodatne liste pomagala mogu se propisati samo uz suglasnost osigurane osobe.

Članak 3.

Dodatna lista pomagala sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 125/21.).

Članak 5.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2022. godine.

Klasa: 025-04/22-01/29
Urbroj: 338-01-01-22-01
Zagreb, 31. siječnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaStopa PDV-aJedinična cijena u kn bez PDV-a pomagala s Osnovne liste pomagalaJedinična cijena u kn s PDV-om pomagala s Osnovne liste pomagalaJedinična cijena u kn bez PDV-a pomagala na Dodatnoj listi pomagalaJedinična cijena u kn s PDV-om pomagala na Dodatnoj listi pomagalaRazlika u jediničnoj cijeni u kn bez PDV-aRazlika u jediničnoj cijeni u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.god.inaiznad 18. god.ine
12345678910111213141516171819202122232425
 
DODATNA LISTA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA 
04 ORTOZE 
Ortoze za kuk 
061215051101Ortoza za dječji kuk, za fleksiju i abdukciju kuka120Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za dječji kuk, za fleksiju i abdukciju kuka; Ottobock SE & Co. KGaAOrtoza za dječji kuk Tübingen125NEkom.16 mj. 
 
5%330,89347,43627,62659,00296,80311,57ISSP, LJPlastika, tekstil. 
07 POMAGALA ZA KRETANJE 
 
Antidekubitalna pomagala 
043306171001Reaktivni zračni nad-madrac za indikaciju br. 166166Care of SwedenSimBexReaktivni zračni nad-madrac za indikaciju br. 166, Care of SwedenCuroCell S.A.M. PRO12, 3, 65NEkom.13 god3 god.3 god.5%3.462,753.635,895.087,175.341,531.624,421.705,64ISSP, LJReaktivni zračni nad-madrac sa pumpom. Ograničenje za težinu korisnika do 250 kg. Precizno namještanje težine korisnika u intervalima od minimalno 15 kg. Rastezljiva, nepromočiva, paropropusna i strojno periva (minimalno 95°) navlaka. Visina 10 cm. Funkcija brzog pražnjenja. Maksimalna buka kompresora manja od 28 dB. Alarm niskog pritiska. Garancija 3 godine. Dimenzije 200 x 90 cm. 
043306172001Reaktivni zračni nad-madrac za indikaciju br. 167167Care of SwedenSimBexReaktivni zračni nad-madrac za indikaciju br.167, Care of SwedenCuroCell S.A.M. PRO12, 3, 65NEkom.13 god3 god.3 god.5%1.615,001.695,755.087,175.341,533.472,173.645,78ISSP, LJReaktivni zračni nad-madrac sa pumpom. Ograničenje za težinu korisnika do 250 kg. Precizno namještanje težine korisnika u intervalima od minimalno 15 kg. Rastezljiva, nepromočiva, paropropusna i strojno periva (minimalno 95°) navlaka. Visina 10 cm. Funkcija brzog pražnjenja. Maksimalna buka kompresora manja od 28 dB. Alarm niskog pritiska. Garancija 3 godine. Dimenzije 200 x 90 cm. 
08 POMAGALA KOD ŠEĆERNE BOLESTI 
Inzulinske pumpe sa kateterom 
041924011101Inzulinska pumpa sa kateterom, sa algoritmom za korekciju hiperglikemija; dio sustava napredne hibridne zatvorene petlje364Medtronic MiniMedMediligoInzulinska pumpa sa kateterom, sa algoritmom za korekciju hiperglikemija; dio sustava napredne hibridne zatvorene petlje, Medtronic MiniMedMedtronic MiniMed 780G insulin pump31,3231,329aNEkom.1 
po ocjeni funkcionalnostipo ocjeni funkcionalnosti5%18.170,0019.078,5026.863,2928.206,468.693,299.127,96II bS 
Mogućnost odabira različitih ciljnih vrijednosti glukoze; automatizirana isporuka bazala, korekcija bazalne isporuke svakih nekoliko minuta pomoću SmartGuard algoritma, a u odnosu na očitanja glukoze izmjerene senzorom (padajući trend – smanjivanje/zaustavljanje isporuke; rastući trend – povećavanje isporuke inzulina s ciljem postizanja odabrane ciljne vrijednosti glikemije); automatizirani korekcijski bolusi za regulaciju hiperglikemije (SmatrGuard algoritam pumpe izračunava potrebnu korekcijsku dozu za postizanje ciljne vrijednosti te se isporuka vrši automatski); minimalna bolus doza 0,025U; bolus kalkulator kao dio softvera pumpe; mogućnost bluetooth povezivanja pumpe sa sustavom za kontinuirano mjerenje glukoze pomoću senzora u međustaničnoj tekućini; prikazivanje informacija o glukozi izmjerenoj senzorom na zaslonu pumpe. Alarmi (upozorenja) kod dostizanja gornje ili donje granice odnosno kod ubrzane promjene razine glukoze u oba smjera; integrirana aplikacija za pametni telefon. Isporuka inzulina vrši se putem katetera/sustava za infuziju. Jamstveni rok četiri godine. CE certifikat. 
Inzulinske pumpe bez katetera 
041924021201Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera364Insulet
Corporation
MEDILAB ONESustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, Insulet CorporationOmnipod DASH startni set31,3231,329aNEkom.14 god.4 god..4 god..5%3.489,103.663,564.575,004.803,751.085,901.140,19II bS 
Sustav se sastoji od Uređaja Pod za isporuku inzulina i Uređaja PDM (daljinski upravljač za rukovanje sustavom). Daljinski upravljač za rukovanje sustavom – PDM: LCD zaslon na dodir, litij-ionska punjiva baterija, Bluetooth komunikacija s uređajem za isporuku inzulina, ugrađeni kalkulator bolusa inzulina, 8 segmenata za ciljnu vrijednost glukoze, 8 segmenata za inzulinsko-ugljikohidratni omjer, 8 segmenata za faktor korekcije, mogućnost zaključavanja zaslona, CE certifikat. Startni set sadrži uređaj PDM i 20 uređaja Pod. 
041924021202Uređaj Pod za isporuku inzulina, s automatskim umetanjem kanile, potpuno sklopljen
(spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj cjelini) 343, 366
Insulet
Corporation
MEDILAB ONEUređaj Pod za isporuku inzulina, s
automatskim umetanjem kanile, potpuno
sklopljen (spremnik za inzulin, infuzijski set
i mehanizam za isporuku u jednoj cjelini),
Insulet Corporation
Omnipod DASH Pod31,32141aNEkom.303 mj..3 mj.3 mj.5%174,46183,18228,75240,1954,2957,01II b


S


SP, LJUređaj Pod za isporuku inzulina bez katetera. Vodootporan IP28 za kontinuirano trodnevno nošenje. Namijenjeno upotrebi bez slaganja od strane korisnika (spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj nedjeljivoj cjelini). Minimalno povećanje bazalne doze i doze bolusa 0,05 jedinica, mogućnost spremanja 12 unaprijed postavljenih bazalnih programa i 24 segmenta bazalnog programa u 30-minutnim koracima. Sigurnosna zvučna upozorenja opasnosti za prazan spremnik, okluziju, istek Poda, automatsko isključivanje i pogrešku uređaja Pod. CE certifikat. U godini ostvarivanja prava na Sustav za upravljanje isporukom inzulina osigurana osoba ostvaruje pravo na još 100 uređaja Pod (20 uređaja Pod sadržano u startnom setu), a nadalje 120 uređaja godišnje.


1


10 POMAGALA ZA UROGENITALNI SUSTAV 
Pelene-gaćice 
093021110001Upijajuće gaćice, niskoupijajuće 334Essity Hygiene and Health ABEssity CroatiaUpijajuće gaćice, niskoupijajuće, Essity Hygiene and Health ABTENA Pants Normal S; TENA Pants Normal M; TENA Pants Normal L1141aNEkom.do 180 #3 mj..3 mj.3 mj.5%2,883,025,505,782,622,76ISSP,LJOpseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 600 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 5 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.1
093021110003Upijajuće gaćice, niskoupijajuće 334ABENASimBexUpijajuće gaćice, niskoupijajuće, ABENAABENA Abri -Flex S1; ABENA Abri -Flex M1; ABENA Abri -Flex L11141aNEkom.do 180 #3 mj..3 mj.3 mj.5%2,883,025,505,782,622,76ISSP,LJOpseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 600 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 5 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.1
093021112001Upijajuće gaćice, visokoupijajuće 334Essity Hygiene and Health ABEssity CroatiaUpijajuće gaćice, visokoupijajuće, Essity Hygiene and Health ABTENA Pants Plus S; TENA Pants Plus M; TENA Pants Plus L1141aNEkom.do 180 #3 mj..3 mj.3 mj.5%3,523,706,506,832,983,13ISSP, LJOpseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 8 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa1
093021112002Upijajuće gaćice, visokoupijajuće 334ABENASimBexUpijajuće gaćice, visokoupijajuće, ABENASimBex Active Comfort S; SimBex Active Comfort M; SimBex Active Comfort L1141aNEkom.do 180 #3 mj..3 mj.3 mj.5%3,523,706,506,832,983,13ISSP, LJOpseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 8 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.1
093021110101Upijajuće gaćice za muškarce 353Essity Hygiene and Health ABEssity CroatiaUpijajuće gaćice za muškarce, Essity Hygiene and Health ABTENA Men Premium Fit Level 4 Medium1141aNEkom.do 180 # 
 
3 mj.5%3,523,709,009,455,485,75ISSP, LJOpseg kukova 75-100 cm. Moć upijanja najmanje 870 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 8 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik prilagođen muškom tijelu, dvostruka jezgra upijanja, neutralizator vlage i neugodnih mirisa, tanak dizajn, diskretan i muževan dizajn koji imitira muško donje rublje.1
093021110102Upijajuće gaćice za muškarce 353Essity Hygiene and Health ABEssity CroatiaUpijajuće gaćice za muškarce, Essity Hygiene and Health ABTENA Men Premium Fit Level 4 Large1141aNEkom.do 180 # 
 
3 mj.5%3,523,709,009,455,485,75ISSP, LJOpseg kukova 95-125 cm. Moć upijanja najmanje 806 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 7 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik prilagođen muškom tijelu, dvostruka jezgra upijanja, neutralizator vlage i neugodnih mirisa, tanak dizajn, diskretan i muževan dizajn koji imitira muško donje rublje.1
Anatomski ulošci 
093021111001Anatomski ulošci (za muškarce) 352Essity Hygiene and Health ABEssity CroatiaAnatomski ulošci (za muškarce), Essity Hygiene and Health ABTENA Men Level 3 Super1141aNEkom.do 275 # 
 
3 mj.5%2,012,114,004,201,992,09ISSP, LJMoć upijanja minimalno 390 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 6ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 0,10 g prema MDS 1/93 certifikatu, anatomski oblik, prilagođen muškom tijelu, dvostruka jezgra upijanja, neutralizator vlage i neugodnih mirisa, tanak dizajn, fiksiranje pomoću ljepljive trake.1
11 OBLOGE ZA RANE (napomena $) 
Alginati s dodatkom 
021803110750Alginatna obloga za rane s medicinskim medom iznad 75cm2326, 351Brightwake LimitedLola RibarAlginatna obloga za rane s medicinskim medom iznad 75cm2, Brightwake LimitedAlgivon plus 10x10cm1141aNEcm2do 101 mj..1 mj.1 mj.5%0,370,390,760,800,390,41IIbSSP,LJMekana primarna obloga od alginatnih vlakana sa 100%-tnim Manuka medom, sterilna, netkana. CE certifikat.1
021803110850Alginatna obloga za rane s medicinskim medom za kavitete327, 351Brightwake LimitedLola RibarAlginatna obloga za rane s medicinskim medom za kavitete, Brightwake LimitedAlgivon plus ribbon 2,5 cmx20cm1141aNEkom.do 101 mj..1 mj.1 mj.5%44,9047,1579,9083,9035,0036,75IIbSSP, LJMekana primarna obloga od alginatnih vlakana sa 100%-tnim Manuka medom za kavitete, sterilna, netkana. CE certifikat.1
Ostala pomagala za cijeljenje rana 
023003116050Medicinski med328, 351Brightwake LimitedLola RibarMedicinski med, Brightwake LimitedActivon tube 25g1141a


NE


gramdo 150g1 mj..1 mj.1 mj.5%1,461,533,333,501,871,97IIbSSP,LJ100%-tni prirodni Manuka med u tubi, CE certifikat.1
04490011000110%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane manju od 4,5 cm2333, 351Hälsa PharmaMolnlycke Health Care Adria10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane manju od 4,5 cm2, Hälsa PharmaGranulox sprej 12 ml6,24141aNEkom.13 mj..3 mj.3 mj.5%309,59325,07578,04606,94268,45281,87IIISSP, LJSprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.1
04490011000210%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 5,0 a manju od 9,5 cm2333, 351Hälsa PharmaMolnlycke Health Care Adria10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 5,0 a manju od 9,5 cm2, Hälsa PharmaGranulox sprej 12 ml6,24141aNEkom.12 mj..2 mj.2 mj.5%309,59325,07578,04606,94268,45281,87IIISSP, LJSprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.1
04490011000310%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 10,0 a manju od 14,5 cm2333, 351Hälsa PharmaMolnlycke Health Care Adria10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 10,0 a manju od 14,5 cm2, Hälsa PharmaGranulox sprej 12 ml6,24141aNEkom.11 mj..1 mj.1 mj.5%309,59325,07578,04606,94268,45281,87IIISSP, LJSprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.1
04490011000410%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 15,0 a manju od 29,0 cm2333, 351Hälsa PharmaMolnlycke Health Care Adria10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 15,0 a manju od 29,0 cm2, Hälsa PharmaGranulox sprej 12 ml6,24141aNEkom.21 mj..1 mj.1 mj.5%309,59325,07578,04606,94268,45281,87IIISSP, LJSprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.1
04490011000510%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 29,5 a manju od 43,5 cm2333, 351Hälsa PharmaMolnlycke Health Care Adria10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 29,5 a manju od 43,5 cm2, Hälsa PharmaGranulox sprej 12 ml6,24141aNEkom.31 mj..1 mj.1 mj.5%309,59325,07578,04606,94268,45281,87IIISSP, LJSprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.1
04490011000610%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 44,0 a manju od 58,0 cm2333, 351Hälsa PharmaMolnlycke Health Care Adria10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 44,0 a manju od 58,0 cm2, Hälsa PharmaGranulox sprej 12 ml6,24141aNEkom.41 mj..1 mj.1 mj.5%309,59325,07578,04606,94268,45281,87IIISSP, LJSprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.1
04490011000710%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 58,5 cm2333, 351Hälsa PharmaMolnlycke Health Care Adria10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 58,5 cm2, Hälsa PharmaGranulox sprej 12 ml6,24141aNEkom.51 mj..1 mj.1 mj.5%309,59325,07578,04606,94268,45281,87IIISSP, LJSprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.1LEGENDALISTA
IIndividualno
SSerijski
1Prijedlog nije potreban
1aOdobrenje nije potrebno
2Specijalist ortoped/Specijalist ortopedije i traumatologije 
3Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
4Ugovorni isporučitelj
5Liječničko povjerenstvo Zavoda
6Specijalist kirurg
7Specijalist dječje kirurgije
8Opći kirurg s užom specijalizacijom iz traumatologije 
9Liječničko povjerenstvo Direkcije 
9aLiječničko povjerenstvo Direkcije (uz prethodno odobrenje Stručnog povjerenstva za inzulinske pumpe Zavoda) 
10Ovlašteni radnik Regionalnog ureda/Područne službe Zavoda 
11Specijalist interne medicine 
12Specijalist interne medicine, endokrinolog dijabetolog 
13Specijalist pedijatar, endokrinolog dijabetolog 
14Izabrani doktor (ugovorni liječnik primarne zdravstvene zaštite-liječnik opće/obiteljske medicine, pedijatar i ginekolog, sukladno djelatnosti za koju je sklopio ugovor sa Zavodom)
15Specijalist pedijatar
16Specijalist pedijatar, pulmolog
17Specijalist urolog
18Specijalist interne medicine, pulmolog
19Specijalist otorinolaringolog
20Liječnik, specijalist s edukacijom iz medicine spavanja
21Specijalist interne medicine, nefrolog
22Specijalist pedijatar, nefrolog
23Specijalist oftalmolog
24Specijalist dermatovenerolog
25Specijalist ginekolog
26Liječnik specijalist
27Specijalist interne medicine, gastroenterolog
28Specijalist educiran za enteralnu prehranu pacijenta
29Specijalist neurolog 
30Specijalist neurokirurg 
31Bolnički specijalist pedijatar, endokrinolog dijabetolog 
32Bolnički specijalist interne medicine, endokrinolog dijabetolog ili bolnički specijalist endokrinologije i dijabetologije 
33Specijalist maksilofacijalne kirurgije
SPSpecijalizirana prodavaonica
SPPDSpecijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom
LJLjekarne 
$Jedinična cijena obloge množi se s 400 kod obloga površine > 400 cm2. Ako se radi o oblogama za buloznu epidermolizu površine > 400 cm2, jedinična cijena obloge množi sa stvarnom površinom obloge.
DA+Osigurana osoba je obavezna vratiti pomagalo nakon prestanka potrebe za pomagalom samo ukoliko je od dana isporuke pomagala do dana obveze vraćanja pomagala prošlo manje od polovice vremena utvrđenog kao rok uporabe pomagala.
ΩSamo za osigurane osobe do 18. godina života i osigurane osobe iznad 18. godina života na redovnom školovanju. Prilikom svakog preuzimanja nove tromjesečne količine baterija u RU/PS Zavoda osigurane osobe obvezno vraćaju Zavodu iskorištene baterije.
#Ovisno o potrebama osigurane osobe unutar tromjesečnog razdoblja propisivanja, na potvrdi je moguće propisati i manje količine od najveće dozvoljene tromjesečne količine pomagala te propisati više potvrda, uz uvjet da količina propisanog pomagala ne premaši najveću dozvoljenu količinu za tromjesečno razdoblje propisivanja.
βJednokratno
γDjeca od navršene 4. godine života
δDjeca do navršene 8. godine života
INDIKACIJA ZA PRIMJENU 
165Parapareza, tetrapareza, paraplegija, tetraplegija i obostrana natkoljenična amputacija.osnovna / dodatna
166Kod osiguranih osoba s tetraplegijom ASIA A i B, kod potpuno nepokretnih osiguranih osoba s neurološkim deficitom distalno od cervikotorakalnog prijelaza kao posljedica neurološke bolesti.osnovna / dodatna
325Koristi se kao primarna obloga za zbrinjavanje kroničnih rana. Za površinske i duboke rane s nekrozom, fibrinskim naslagama i infekcijom: dekubitus II-IV stupanj, potkoljenični vrijed, dijabetičko stoipalo, opekline do II b stupnja te kod osiguranih osoba s buloznom epidermolizom. Uz ove obloge se preporuča sekundarna obloga – sve obloge sa srednjim do visokim stupnjem apsorbcije. Obloge koje se ne mogu koristiti kao sekundarne obloge su: Alginati s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Vlaknaste celulozne obloge, Vlaknaste celulozne obloge s dodatkom, Hidrokoloidi, Hidroaktivne obloge s dodatkom, Praškaste instant obloge, Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Poliuretani/Pjene s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Silikonske obloge s dodatkom srebra, Gel za rane s nekrotičnim naslagama, Pasta za rane koje cijele, Gel za rane koje cijele. Ukoliko nakon 2 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu ili specijalisti kirurgu. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.dodatna
326Obloga se koristi kao primarna obloga. Za zbrinjavanje kroničnih rana. Za površinske i duboke rane s nekrozom, fibrinskim naslagama i infekcijom: dekubitus II-IV stupanj, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2.b stupnja kod osiguranih osoba starijih od 18 godina. Uz ove oblogu se preporuča sekundarna obloga-sve obloge sa srednjim do visokim stupnjem apsorpcije. Obloge koje se ne mogu koristiti kao sekundarne obloge su: Alginati s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Vlaknaste celulozne obloge, Vlaknaste celulozne obloge s dodatkom, Hidrokoloidi, Hidroaktivne obloge s dodatkom, Praškaste instant obloge, Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Poliuretani / Pjene s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Silikonske obloge s dodatkom srebra, Gel za rane s nekrotičnm naslagama, Pasta za rane koje cijele, Gel za rane koje cijele. Ukoliko nakon 2 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu ili specijalisti kirurgu. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.dodatna
327Tamponiranje kaviteta. Obloga se koristi kao primarna obloga. Za zbrinjavanje kroničnih rana. Za površinske i duboke rane s nekrozom, fibrinskim naslagama i infekcijom: dekubitus II-IV stupanj, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2.b stupnja kod osiguranih osoba starijih od 18 godina. Uz ove oblogu se preporuča sekundarna obloga-sve obloge sa srednjim do visokim stupnjem apsorpcije. Obloge koje se ne mogu koristiti kao sekundarne obloge su: Alginati s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Vlaknaste celulozne obloge, Vlaknaste celulozne obloge s dodatkom, Hidrokoloidi, Hidroaktivne obloge s dodatkom, Praškaste instant obloge, Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Poliuretani / Pjene s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Silikonske obloge s dodatkom srebra, Gel za rane s nekrotičnm naslagama, Pasta za rane koje cijele, Gel za rane koje cijele. Ukoliko nakon 2 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu ili specijalisti kirurgu. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.dodatna
332Prirođeni pes equinovarus.dodatna
333Kod rana slabije i srednje eksudacije: II-IV stupnja dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, kirurške i traumatske rane s odgođenim cijeljenjem. Koristi se kao druga metoda liječenja ukoliko nakon 4 tjedna prve metode izbora nije došlo do smanjenja veličine rane za najmanje 40%. Izabrani doktor obvezan je procijeniti stanje rane svaka 4 tjedna tijekom primjene spreja. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije hemoglobinskim sprejem nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena hemoglobinskog spreja. Hemoglobinski sprej ne može se primjenjivati s hidrokoloidnim oblogama niti s hidrokoloidnim oblogama s dodatkom.dodatna
351Utvrđena količina odnosi se na jednu ranu.dodatna
352Osigurana osoba starija od 18 godina, samostalno pokretna, ostvaruje pravo kod indikacija iz članka 49. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, za srednje tešku urinarnu inkontinenciju sa umjerenim dnevnim volumenom nevoljnog bijega mokraće (600-800 ml) na “Anatomske uloške (za muškarce)” do najviše 275 komada. Nije ih moguće kombinirati s pomagalima iz ostalih podskupina pomagala za urogenitalni sustav.dodatna
364

Za osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti tipa 1, indikaciju za primjenu pomagala može postaviti bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije iz jedne od navedenih ugovornih bolničkih zdravstvenih ustanova (KBC Zagreb, KBC Split, KBC Rijeka, KBC Osijek, KBC Sestre milosrdnice i KB Merkur), koji pomagalo i propisuje na Potvrdu o pomagalima za šećernu bolest, a koji se bavi liječenjem šećerne bolesti i ima mogućnost provesti edukaciju bolesnika.

Reevaluacija ishoda primjene pomagala obvezno se provodi najmanje jedanput svakih 6 mjeseci, a provodi ju bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije koji je dao preporuku za pomagalo ili bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije iz druge ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, koji se bavi liječenjem šećerne bolesti.

Kod preporuke obvezno se u nalazu mora obrazložiti razlog za postavljanje indikacije za početak, a kasnije i za nastavak korištenja pomagala.

Predloženo i propisano pomagalo odobrava Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda, uz prethodno odobrenje Stručnog povjerenstva za inzulinske pumpe Zavoda, osiguranim osobama koje zadovoljavaju kriterije i kojima je pomagalo preporučeno u skladu sa stručnim smjernicama Referentnog centra za šećernu bolest i Referentnog centra za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes Ministarstva zdravstva.

Za svako odobrenje pomagala potrebno je priložiti odgovarajuću medicinsku i drugu potrebnu dokumentaciju osnovom koje nadležni bolnički doktor iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove daje preporuku za primjenu pomagala, zajedno s dokazom o provedenim kontrolama, ako se radi o nastavnom propisivanju.

Kod nastavnog korištenja pomagala, a prije propisivanja novog pomagala obvezno se provodi provjera funkcionalnosti postojećeg pomagala od strane nadležnog doktora specijaliste koji je ovlašten za propisivanje pomagala. Provjeri funkcionalnosti ne podliježu jednokratne “patch” inzulinske pumpe.

Osigurana osoba kojoj je Stručno povjerenstvo Zavoda odobrilo primjenu pomagala ostvaruje pravo i na potrošni materijal, uz uvjet da se pomagalo koristi u skladu s uputama i da se obavljaju redoviti kontrolni pregledi kod odgovarajućeg sub/specijaliste svakih 6 mjeseci.

Osigurana osoba ne može ostvariti pravo na nastavak propisivanja pomagala, niti potrošnog materijala za pomagalo ako:

1. ne obavlja redovite 6-mjesečne kontrolne preglede kod dijabetologa,

2. pri svakoj kontroli nije moguće utvrditi da bolesnik koristi pomagalo prema uputama: ili ne mjeri redovito glikemiju ili ne primjenjuje inzulin ili neredovito mijenja setove ili se ne pridržava dobivenih uputa,

3. nije došlo do očekivanog ishoda primjene pomagala, što se utvrđuje time da:

- nakon 6 mjeseci od početka korištenja pomagala nije postignut porast TIR (vrijeme u ciljnom rasponu) za 5% i/ili

- smanjenje TBR (vrijeme ispod ciljnog raspona) za 1% i/ili

- tijekom razdoblja od godine dana HbA1c pokazuje značajno pogoršanje (HbA1c >9% u 3 uzastopna neovisna mjerenja tijekom godine dana).

osnovna/ dodatna
366Za osigurane osobe kojima je u liječenju šećerne bolesti tipa 1 odobren Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, Omnipod DASH. U godini ostvarivanja prava na Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera osigurana osoba ostvaruje pravo na još 100 uređaja Pod, jer je 20 uređaja Pod sadržano u startnom setu, a nadalje 120 uređaja godišnje.dodatna