Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

NN 16/2022 (4.2.2022.), Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

174

Na osnovi članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) i članka 102. stavka 1. podstavka 4. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak, 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20., 147/20., 12/21., 45/21., 62/21., 144/21. i 10/22.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 45. sjednici održanoj 31. siječnja 2022. godine donijelo je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova (»Narodne novine«, broj 6/22.) u Popisu iz članka 1. stavka 3., »1. dio« dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijeka
L01FD01 061trastuzumabHerceptin (samo za Ca dojke)boč. 1x150 mg
L01FD01 062trastuzumabHerceptin (samo za Ca dojke)otop. za supkut. inj., boč. 1x600 mg/5 ml
L01FD01 071trastuzumabHerzuma (samo za Ca dojke)boč. 1x150 mg
L01FD01 072trastuzumabOgivri (samo za Ca dojke)boč. 1x150 mg
L01FD01 081trastuzumabKanjinti (samo za Ca dojke)boč. 1x150 mg
L01FD01 082trastuzumabKanjinti (samo za Ca dojke)boč. 1x420 mg
L01FD01 083trastuzumabTrazimera (samo za Ca dojke)boč. 1x150 mg
L01FD01 084trastuzumabZercepac (samo za Ca dojke)boč. 1x150 mg
L01FD01 085trastuzumabZercepac (samo za Ca dojke)boč. 1x60 mg
L01FD01 086trastuzumabZercepac (samo za Ca dojke)boč. 1x420 mg

«.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 10. veljače 2022. godine.

Klasa: 025-04/22-01/26
Urbroj: 338-01-01-22-01
Zagreb, 31. siječnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.