Odluka o usklađivanju svote nacionalne naknade za starije osobe od 1. siječnja 2022.

NN 16/2022 (4.2.2022.), Odluka o usklađivanju svote nacionalne naknade za starije osobe od 1. siječnja 2022.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

175

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe (»Narodne novine«, broj 62/20) i članka 21. točke 7. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/14, 24/15, 73/19 i 147/20), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 2. veljače 2022., donosi

ODLUKU

O USKLAĐIVANJU SVOTE NACIONALNE NAKNADE ZA STARIJE OSOBE OD
1. SIJEČNJA 2022.

Članak 1.

Svota nacionalne naknade za starije osobe usklađuje se od 1. siječnja 2022. i iznosi 820,80 kn.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Klasa: 041-01/22-02/1
Urbroj: 341-99-01/01-22-3
Zagreb, 2. veljače 2022.

Predsjednica
Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.