Odluka o određivanju pravne osobe u državnom vlasništvu ovlaštene za obavljanje poslova tiskanja, pakiranja, distribucije i povrata ispita državne mature i probnih ispita državne mature

NN 19/2022 (11.2.2022.), Odluka o određivanju pravne osobe u državnom vlasništvu ovlaštene za obavljanje poslova tiskanja, pakiranja, distribucije i povrata ispita državne mature i probnih ispita državne mature

Vlada Republike Hrvatske

205

Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (»Narodne novine«, br. 151/04. i 116/21.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. veljače 2022. donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU PRAVNE OSOBE U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU OVLAŠTENE ZA OBAVLJANJE POSLOVA TISKANJA, PAKIRANJA, DISTRIBUCIJE I POVRATA ISPITA DRŽAVNE MATURE I PROBNIH ISPITA DRŽAVNE MATURE

I.

AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o., Zagreb, Savska cesta 31 (AKD d.o.o.) ovlaštena je obavljati poslove tiskanja, pakiranja, distribucije i povrata ispita državne mature i probnih ispita državne mature.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/27

Urbroj: 50301-04/04-22-2

Zagreb, 10. veljače 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.