Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku

NN 19/2022 (11.2.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

207

Na temelju članka 17. stavka 5. alineja 2. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014, 110/2019 i 144/2021) te članka 194. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013, 158/2013, 92/2014, 64/2015, 108/2017, 70/2019 i 42/2020), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU JAVNIH CESTA PO KOJIMA SE MORA ODVIJATI TRANZITNI PROMET TERETNIH VOZILA KROZ REPUBLIKU HRVATSKU

Članak 1.

U Pravilniku o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 51/2021), članak 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka tranzitni promet teretnih vozila dopušten je:

– po državnoj cesti DC 213 (D2 – G.P. Erdut/Bogojevo (gr. R. Srbije), za teretna vozila koja imaju mjesto utovara / istovara ili kada je sjedište prijevoznika na području Slavonije i Baranje u Republici Hrvatskoj ili Vojvodine u Republici Srbiji.

– po državnoj cesti DC 2 (D55 – G.P. Ilok/Bačka Palanka (gr. R. Srbije), za teretna vozila koja imaju mjesto utovara / istovara ili kada je sjedište prijevoznika na području Vukovarsko-srijemske županije u Republici Hrvatskoj ili Općine Bačka Palanka u Republici Srbiji.

– po državnoj cesti DC 216 (D1 – G.P. Maljevac/Velika Kladuša (gr. Bosne i Hercegovine), za teretna vozila koja imaju mjesto utovara / istovara ili kada je sjedište prijevoznika na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije u Republici Hrvatskoj ili Unsko-Sanskog kantona u Bosni i Hercegovini,

– po državnoj cesti DC 33 (D1 – G.P. Strmica/Strmica (gr. Bosne i Hercegovine), za teretna vozila koja imaju mjesto utovara / istovara ili kada je sjedište prijevoznika na području Šibensko-kninske županije u Republici Hrvatskoj ili Kantona 10 u Bosni i Hercegovini,

– po državnoj cesti DC 223 (D8 – G.P. Gornji Brgat/ Ivanica (gr. Bosne i Hercegovine), za teretna vozila koja imaju mjesto utovara / istovara ili kada je sjedište prijevoznika na području Dubrovačko-neretvanske županije u Republici Hrvatskoj ili općina Ravno, Trebinje, Ljubinje, Bileća, Nevesinje, Berkovići i Gacko u Bosni i Hercegovini.

Članak 2.

U Pravilniku o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 51/2021), »Prilog 1. Karta javnih cesta koje čine tranzitne koridore po kojima se tranzitni promet teretnih vozila mora odvijati kroz Republiku Hrvatsku« zamjenjuje se kartom u skladu s izmjenama prema ovom Pravilniku.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/17-03/05

Urbroj: 530-06-1-22-62

Zagreb, 25. siječnja 2022.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG 1.

Karta javnih cesta koje čine tranzitne koridore po kojima se tranzitni promet teretnih vozila mora odvijati kroz Republiku Hrvatsku