Rješenje o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

NN 20/2022 (16.2.2022.), Rješenje o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Vlada Republike Hrvatske

212

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 86. stavka 2. Zakona o tržištu rada (»Narodne novine«, br. 118/18. i 32/20.) i članka 24. stavka 1. točke 1. Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine«, broj 18/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. veljače 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Razrješuje se MARIJA KNEŽEVIĆ KAJARI dužnosti članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na koju je imenovana na prijedlog ministra nadležnog za rad, na osobni zahtjev.

Klasa: 080-02/22-02/06

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 10. veljače 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.