Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

NN 20/2022 (16.2.2022.), Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

213

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 86. stavka 2. točke 1. Zakona o tržištu rada (»Narodne novine«, br. 118/18. i 32/20.) i članka 19. stavka 2. točke 1. Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine«, broj 18/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. veljače 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Imenuje se LUKA ČIRKO članom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na prijedlog ministra nadležnog za rad.

Klasa: 080-02/22-01/10

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 10. veljače 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.