Zakon o izmjeni Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

NN 21/2022 (18.2.2022.), Zakon o izmjeni Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

HRVATSKI SABOR

225

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. veljače 2022.

Klasa: 011-02/22-02/15
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 16. veljače 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Članak 1.

U Zakonu o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (»Narodne novine«, br. 67/18.) u članku 2. točka XV. mijenja se i glasi:

»XV. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu za područje Županijskog suda u Zagrebu:

1. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu za područje:

Općinskoga kaznenog suda u Zagrebu nadležnog za postupanje u kaznenim predmetima za područje općina: Bedenica, Brckovljani, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka, Rakovec i Rugvica, gradova: Dugo Selo, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec te gradskih četvrti Grada Zagreba: Črnomerec, Donja Dubrava, Donji grad, Gornja Dubrava, Gornji grad – Medveščak, Maksimir, Peščenica – Žitnjak, Podsljeme, Podsused – Vrapče, Sesvete, Stenjevec, Trešnjevka – sjever, Trešnjevka – jug i Trnje

Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu nadležnog za postupanje u prekršajnim predmetima za područje gradskih četvrti Grada Zagreba: Črnomerec, Donja Dubrava, Donji grad, Gornja Dubrava, Gornji grad – Medveščak, Maksimir, Peščenica – Žitnjak, Podsljeme, Podsused – Vrapče, Stenjevec, Trešnjevka – sjever, Trešnjevka – jug i Trnje te

Općinskog suda u Sesvetama nadležnog za postupanje u prekršajnim predmetima za područje općina: Bedenica, Brckovljani, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka, Rakovec i Rugvica, gradova: Dugo Selo, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec te gradske četvrti Grada Zagreba Sesvete.

2. Općinsko građansko državno odvjetništvo u Zagrebu za područje:

Općinskoga građanskog suda u Zagrebu nadležnog za postupanje u građanskim predmetima za područje gradskih četvrti Grada Zagreba: Črnomerec, Donja Dubrava, Donji grad, Gornja Dubrava, Gornji grad – Medveščak, Maksimir, Peščenica – Žitnjak, Podsljeme, Podsused – Vrapče, Stenjevec, Trešnjevka – sjever i Trešnjevka – jug i Trnje

Općinskog radnog suda u Zagrebu nadležnog za postupanje u radnim predmetima za područje općina: Bedenica, Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubrava, Dubravica, Farkaševac, Gradec, Jakovlje, Klinča Sela, Krašić, Luka, Marija Gorica, Pisarovina, Preseka, Pušća, Rakovec, Rugvica, Stupnik i Žumberak, gradova: Dugo Selo, Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Vrbovec i Zaprešić te gradskih četvrti Grada Zagreba: Brezovica, Črnomerec, Donja Dubrava, Donji grad, Gornja Dubrava, Gornji grad – Medveščak, Maksimir, Novi Zagreb – istok, Novi Zagreb – zapad, Peščenica – Žitnjak, Podsljeme, Podsused – Vrapče, Sesvete, Stenjevec, Trešnjevka – sjever, Trešnjevka – jug i Trnje te

Općinskog suda u Sesvetama nadležnog za postupanje u građanskim predmetima za područje općina: Bedenica, Brckovljani, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka, Rakovec i Rugvica, gradova: Dugo Selo, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec te gradske četvrti Grada Zagreba Sesvete.

3. Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru za područje Općinskog suda u Zlataru nadležnog za područje općina: Bedekovčina, Budinščina, Desinić, Đurmanec, Gornja Stubica, Hrašćina, Hum na Sutli, Jesenje, Konjščina, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Kum­rovec, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Stubičke Toplice, Sveti Križ Začretje, Tuhelj, Veliko Trgovišće, Zagorska Sela i Zlatar-Bistrica te gradova: Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Oroslavje, Pregrada, Zabok i Zlatar.«.

Članak 2.

(1) Predmete koji do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ne budu dovršeni preuzet će općinska državna odvjetništva mjesno nadležna sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Za predmete koji ne budu dovršeni pred sudovima do dana stupanja na snagu ovoga Zakona bit će mjesno nadležna državna odvjetništva sukladno odredbama ovoga Zakona.

(3) Ako viši sud povodom pravnog lijeka predmet vrati na ponovni postupak, predmet će preuzeti državno odvjetništvo mjesno nadležno sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2022.

Klasa: 022-03/21-01/127

Zagreb, 11. veljače 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.