Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Lučke uprave Split

NN 22/2022 (23.2.2022.), Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Lučke uprave Split

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

260

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 51. stavka 2. točke 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11., 56/16. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. veljače 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA LUČKE UPRAVE SPLIT

Imenuje se KRISTINA REJA članicom Upravnog vijeća Lučke uprave Split.

Klasa: 080-02/22-01/15

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 18. veljače 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.