Rješenje o razrješenju predsjednice, zamjenice predsjednice i člana Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu

NN 22/2022 (23.2.2022.), Rješenje o razrješenju predsjednice, zamjenice predsjednice i člana Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

263

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 5. stavka 1. Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu (»Narodne novine«, br. 79/07., 139/10. i 111/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. veljače 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE, ZAMJENICE PREDSJEDNICE I ČLANA POVJERENSTVA ZA RJEŠAVANJE ODŠTETNIH ZAHTJEVA RADNIKA OBOLJELIH OD PROFESIONALNE BOLESTI ZBOG IZLOŽENOSTI AZBESTU

1. Razrješuje se ANDREJA ROŽIĆ DIZDAR, dr. med., dužnosti predsjednice Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu, na koju je imenovana kao predstavnica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

2. Razrješuje se dr. sc. MARIJA BUBAŠ, dr. med., dužnosti zamjenice predsjednice Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu, na koju je imenovana kao predstavnica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, radi odlaska na novu dužnost.

3. Razrješuje se MARIO VUKOJA dužnosti člana Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu, na koju je imenovan kao predstavnik ministarstva nadležnog za zdravstvo.

Klasa: 080-02/22-02/09

Urbroj: 50301-15/28-22-02

Zagreb, 18. veljače 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.