Rješenje o imenovanju predsjednice i dijela članova Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu

NN 22/2022 (23.2.2022.), Rješenje o imenovanju predsjednice i dijela članova Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

264

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 5. stavka 1. Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu (»Narodne novine«, br. 79/07., 139/10. i 111/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. veljače 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I DIJELA ČLANOVA POVJERENSTVA ZA RJEŠAVANJE ODŠTETNIH ZAHTJEVA RADNIKA OBOLJELIH OD PROFESIONALNE BOLESTI ZBOG IZLOŽENOSTI AZBESTU

1. Imenuje se dr. sc. MARIJA BUBAŠ, dr. med., predsjednicom Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu, kao predstavnica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

2. Za članice Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu, imenuju se:

– GORDANA MUSTAČ, predstavnica ministarstva nadležnog za zdravstvo

– BRUNA MILOŠEVIĆ, predstavnica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Klasa: 080-02/22-01/18

Urbroj: 50301-15/28-22-02

Zagreb, 18. veljače 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.